Verbeteren door verbinden

Regionaal Overleg Acute Zorg
ROAZ

Rol &
Taak

Vacature

Wetenschappelijk onderzoeker
32-36 uur per week (min-max)

(solliciteren vóór 19 maart)

Keten-
partners

ETS
Emergo Train System

Onderzoek

OTO
Steunpunt
Opgeschaalde zorg

Trauma-registratie

Educatie
en inschrijving

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl