Aandacht voor kwetsbare ouderen

Dinsdag 21 februari 2017 is de themagroep 'Kwetsbare ouderen in de acute zorgketen' voor het eerst bij elkaar geweest.
Het doel van de themagroep kwetsbare ouderen is het bevorderen van samenwerking en afstemming in de gehele acute zorgketen (ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, ambulance, WMO en VVT-zorg).

Aanleiding is de kamerbrief 'Aanpak acute zorgketen' van 5 oktober 2016 die de Minister van VWS aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de kamerbrief wordt het ROAZ een regisserende rol toebedeeld in het realiseren van een aantal acties die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van acute zorg verbetert.
Een inventarisatie in 2016 maakte duidelijk dat de kwetsbare ouderen in de acute zorgketen in de regio Zwolle extra aandacht nodig hebben.

Tijdens de themabijeenkomst zijn, met behulp van een 'Brown Paper sessie', de knelpunten in kaart gebracht en is gekeken hoe de ideale situatie er uit zou moeten zien.

Het enthousiasme en de betrokkenheid van de aanwezigen levert inspiratie op om gezamenlijk aan de slag te gaan met de inrichting van acute zorg voor kwetsbare ouderen.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl