Aansluiting VVT

De netwerken acute zorg in Nederland hebben vanuit het ministerie van VWS de taak om de acute zorg te ondersteunen zodat de patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt. Steeds vaker wordt gemerkt dat de acute zorg aan kwetsbare ouderen onder druk komt te staan. De redenen hiervoor zijn divers en worden onderzocht. Veel ouderen bewegen zich tussen het ziekenhuis en een verpleeg- of verzorgingshuis. Aansluiting bij de organisaties van verpleeg, verzorging en thuiszorg (VVT) is voor aanbieders van acute zorg daarom van groot belang.

Op 16 maart vond een geslaagde netwerkavond voor ketenpartners acute zorg en VVT organisaties plaats. Deze avond werden casussen, initiatieven en best practices gedeeld, en nieuwe contacten gelegd. In de discussie werd duidelijk dat alle aanwezige organisaties bereid zijn bij te dragen aan een optimale acute zorgketen. Benodigd daarvoor zijn passende financieringsvormen, professionals in de lead, heldere rolverdeling, korte lijnen en inzicht in de capaciteit. De zorgorganisaties zijn hiertoe bereid inzicht te geven wanneer hiervoor een uniform systeem wordt gebruikt. De discussiepunten van deze avond worden meegenomen in de themagroep ‘Kwetsbare ouderen in de acute zorgketen’, waaraan ook de VVT organisaties deelnemen.

Het doel: een optimale acute zorgketen!

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl