Akkoord op OTO-plannen

In het Regionaal Overleg Acute Zorg op 19 november jl. zijn het meerjaren OTO-beleidsplan 2019-2021 en het OTO-jaarplan 2019 vastgesteld.

In een presentatie heeft Wim Heupers, coördinator Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) laten zien dat sinds 2016 flinke stappen zijn gemaakt door de regio in de voorbereiding op rampen en crises. De uitkomsten van de zelfevaluaties zijn gebruikt als input voor het nieuwe meerjaren beleidsplan en daaruit volgend het OTO jaarplan. Het meerjaren beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met Acute Zorg Euregio en de drie betrokken GHOR-regio’s.
In het OTO-jaarplan 2019 zijn de activiteiten per organisatie en de regionale activiteiten opgenomen. Het plan is de basis voor de aanvraag voor de beschikbaarheidsbijdrage OTO 2019  van de NZa.

De documenten staan op de pagina van het RS OTO regionaal Beleid

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl