Nieuws

Vijfde traumaheli moet ‘witte vlek’ Oost-Nederland gaan bedienen, Teuge in beeld als locatie

19 juli 2021: Een vijfde traumahelikopter moet ervoor zorgen dat Oost-Nederland niet langer een witte vlek is op het gebied van luchtmobiele traumazorg. De ziekenhuizen Isala in Zwolle en MST Enschede trekken samen op om een eigen traumaheli voor het oosten mogelijk te maken. Vliegveld Teuge is in beeld voor stationering. (bron: De Stentor)

Lees meer »

Depot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) opgeheven

11 juni 2021: Tijdens de eerste coronagolf in maart 2020 richtten de GHOR-bureau’s van de Veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente (Oost 3) een regionaal depot in met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Na de eerste golf werden nog af en toe spoedleveringen gedaan vanuit dit depot, maar inmiddels gebeurt dit niet meer.

Lees meer »

Vacature: Adviseur/ beleidsmedewerker Crisisbeheersing en OTO

30 juni 2021: De veertien collega’s binnen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle ondersteunen ieder op hun eigen vakgebied de regionale samenwerking vanuit een onafhankelijke rol. Het team draagt actief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de ketenzorg door het delen van kennis, adviseren, organiseren van bijeenkomsten, projecten, opleiding en onderzoek. Je gaat aan de slag binnen het domein Crisisbeheersing en OTO. Je hebt als verbinder met jouw relevante kennis een sleutelrol in het faciliteren en ondersteunen van de netwerkregio in de voorbereiding op rampen en crises.

Lees meer »

Voorbereiden op rampen en crises

18 juni 2021: In het najaar bieden wij samen met Acute Zorg Euregio, net als andere jaren, verschillende activiteiten ter voorbereiding op rampen en crisissituaties. Nieuw dit jaar zijn de basisopleiding Crisiscoördinator in 1 dag en de themasessie Profilering adviseur Crisisbeheersing & OTO.

Lees meer »

Pilot Acute verloskunde goed ontvangen

18 juni 2021: Afgelopen twee weken vond het eerste deel van de pilot plaats van de scholing Acute verloskunde voor partusassistenten* van Naviva kraamzorg, dit bleek een groot succes! De scholing werd gewaardeerd met maar liefst een gemiddelde van een 9.7 en kreeg veel positieve reacties. Emily Hoogeslag, klinisch verloskundige, is nauw betrokken bij de totstandkoming van de scholing en was tevens trainer van de pilot. ‘De eerste signalen van de cursisten zijn positief en daar zijn we enorm trots op. Ik denk dat ons doel bereikt is en dat het niet anders kan dan dat deze pilot een vervolg gaat krijgen.’

Lees meer »

Ziekenhuizen bereiden inhaalzorg voor

Nu het aantal ziekenhuisopnames met COVID-19-patienten blijft afnemen, bereiden de 5 ziekenhuizen in onze regio zich voor op het verder opstarten van de reguliere zorg en het inhalen van operaties. Inhaalzorg start vanaf september, als het virus tenminste niet oplaait.

Lees meer »

Ontwikkelingen Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ)

20 mei 2021: Eerder berichtten we over de start met het Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ) door de ziekenhuizen in deze regio. Een landelijk systeem dat real-time inzicht biedt in de beddencapaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen. Hoe staat het er nu voor in de vijf ziekenhuizen in deze ROAZ-regio?

Lees meer »

Webinars voor IC-verpleegkundigen een succes

20 mei 2021: Fysieke regioscholingen voor IC-verpleegkundigen zat er vanwege de blijvende druk op de IC’s niet in. Daarom organiseerde NAZrZ onlangs twee webinars: Samenwerken op de IC met ondersteunende zorgprofessionals (buddy’s) en Beademing bij een COVID-19-patiënt.

Lees meer »

De 8 meestgestelde vragen over vaccineren

9 april 2021: Hoe werkt een vaccinatie tegen COVID-19?  Kan ik na een vaccinatie besmet raken? Kan ik mij laten vaccineren als ik een zwangerschapswens heb? Sylvia Debast (arts microbioloog van Isala) geeft in een filmpje antwoord op de 8 meestgestelde vragen over vaccineren.

Lees meer »

Wel of niet zelf testen?

9 april 2021: Het is volop in het nieuws, de verkoop van de COVID-19 zelftest, een gebruiksvriendelijke test die na 15 minuten de uitslag geeft. Sinds 31 maart zijn deze testen (met ontheffing)* verkrijgbaar bij de apotheek om zelf thuis een test af te nemen. Is deze vorm van testen betrouwbaar en wanneer is het juist af te raden deze test te gebruiken?

Lees meer »

Nieuwsbrief

Wij houden u als ketenpartner graag op de hoogte van het laatste nieuws en regionale afspraken.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar info@netwerkacutezorg.nl.

COVID-19

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft het coronavirus onze volledige aandacht. Kijk voor meer informatie over capaciteit en bezetting op onze speciale COVID-19 pagina.

Media

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze persvoorlichter.

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl