Nieuws

Inzet van zorghotels tijdens de COVID-pandemie

8 september 2021: Afgelopen anderhalf jaar moest ROAZ-regio Zwolle, net als andere regio’s, de zorg opschalen vanwege de COVID-pandemie. Regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) maakte samen met de partners in de zorgketen de keuze voor de inzet van zorghotels. Margje Mahler startte begin vorig jaar als directeur Zorg en welzijn bij Zorggroep Apeldoorn en stapte in op een rijdende trein als verantwoordelijke voor één van de drie zorghotels die werden ingezet: ‘De trein reed niet alleen in volle vaart, ook moesten de rails tijdens het rijden nog worden gelegd’.

Lees meer »

‘Je moet altijd zicht hebben op de hele zorgketen’

8 september 2021: Na drie jaar neemt Monique Jacobs afscheid als manager van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) en zet zij zich volledig in als hoofd Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ze kijkt terug op een intensive, boeiende tijd. ‘Ketenpartners en team NAZrZ stonden voor mooie uitdagingen waar we ontzettend veel van hebben geleerd. Ik kijk met trots terug op hoe die samenwerking is versterkt en hoe wij ons als bureau intern hebben geprofessionaliseerd.’

Lees meer »

Vijfde traumaheli moet ‘witte vlek’ Oost-Nederland gaan bedienen, Teuge in beeld als locatie

19 juli 2021: Een vijfde traumahelikopter moet ervoor zorgen dat Oost-Nederland niet langer een witte vlek is op het gebied van luchtmobiele traumazorg. De ziekenhuizen Isala in Zwolle en MST Enschede trekken samen op om een eigen traumaheli voor het oosten mogelijk te maken. Vliegveld Teuge is in beeld voor stationering. (bron: De Stentor)

Lees meer »

Depot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) opgeheven

11 juni 2021: Tijdens de eerste coronagolf in maart 2020 richtten de GHOR-bureau’s van de Veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente (Oost 3) een regionaal depot in met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Na de eerste golf werden nog af en toe spoedleveringen gedaan vanuit dit depot, maar inmiddels gebeurt dit niet meer.

Lees meer »

Vacature: Adviseur/ beleidsmedewerker Crisisbeheersing en OTO

30 juni 2021: De veertien collega’s binnen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle ondersteunen ieder op hun eigen vakgebied de regionale samenwerking vanuit een onafhankelijke rol. Het team draagt actief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de ketenzorg door het delen van kennis, adviseren, organiseren van bijeenkomsten, projecten, opleiding en onderzoek. Je gaat aan de slag binnen het domein Crisisbeheersing en OTO. Je hebt als verbinder met jouw relevante kennis een sleutelrol in het faciliteren en ondersteunen van de netwerkregio in de voorbereiding op rampen en crises.

Lees meer »

Voorbereiden op rampen en crises

18 juni 2021: In het najaar bieden wij samen met Acute Zorg Euregio, net als andere jaren, verschillende activiteiten ter voorbereiding op rampen en crisissituaties. Nieuw dit jaar zijn de basisopleiding Crisiscoördinator in 1 dag en de themasessie Profilering adviseur Crisisbeheersing & OTO.

Lees meer »

Pilot Acute verloskunde goed ontvangen

18 juni 2021: Afgelopen twee weken vond het eerste deel van de pilot plaats van de scholing Acute verloskunde voor partusassistenten* van Naviva kraamzorg, dit bleek een groot succes! De scholing werd gewaardeerd met maar liefst een gemiddelde van een 9.7 en kreeg veel positieve reacties. Emily Hoogeslag, klinisch verloskundige, is nauw betrokken bij de totstandkoming van de scholing en was tevens trainer van de pilot. ‘De eerste signalen van de cursisten zijn positief en daar zijn we enorm trots op. Ik denk dat ons doel bereikt is en dat het niet anders kan dan dat deze pilot een vervolg gaat krijgen.’

Lees meer »

Ziekenhuizen bereiden inhaalzorg voor

Nu het aantal ziekenhuisopnames met COVID-19-patienten blijft afnemen, bereiden de 5 ziekenhuizen in onze regio zich voor op het verder opstarten van de reguliere zorg en het inhalen van operaties. Inhaalzorg start vanaf september, als het virus tenminste niet oplaait.

Lees meer »

Ontwikkelingen Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ)

20 mei 2021: Eerder berichtten we over de start met het Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ) door de ziekenhuizen in deze regio. Een landelijk systeem dat real-time inzicht biedt in de beddencapaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen. Hoe staat het er nu voor in de vijf ziekenhuizen in deze ROAZ-regio?

Lees meer »

Webinars voor IC-verpleegkundigen een succes

20 mei 2021: Fysieke regioscholingen voor IC-verpleegkundigen zat er vanwege de blijvende druk op de IC’s niet in. Daarom organiseerde NAZrZ onlangs twee webinars: Samenwerken op de IC met ondersteunende zorgprofessionals (buddy’s) en Beademing bij een COVID-19-patiënt.

Lees meer »

Nieuwsbrief

Wij houden u als ketenpartner graag op de hoogte van het laatste nieuws en regionale afspraken.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar info@netwerkacutezorg.nl.

COVID-19

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft het coronavirus onze volledige aandacht. Kijk voor meer informatie over capaciteit en bezetting op onze speciale COVID-19 pagina.

Media

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze persvoorlichter.

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl