Nieuws

Kiek de Keten

Zwolle- Het beoefenen van de onderlinge afstemming en besluitvormingsprocessen in crisissituaties is het doel van de oefening met de naam KIEK de keten, die plaatsvond op 11 en 12 september 2019. Organisaties in de acute zorg in de Netwerk Acute Zorg regio Zwolle namen deel aan deze oefening om zicht te krijgen op waar en wanneer je met elkaar afstemt, wat is er al geregeld en wat mist er nog wanneer je te maken hebt met een crisis die verder gaat dan jouw eigen organisatie.

Lees meer »

Akkoord op OTO-plannen

In het Regionaal Overleg Acute Zorg op 19 november jl. zijn het meerjaren OTO-beleidsplan 2019-2021 en het OTO-jaarplan 2019 vastgesteld.

Lees meer »

Het Netwerk verwelkomt Monique Jacobs

Gijs van Aken, manager Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, gaat op 13 december a.s. met prepensioen. Vanaf vandaag, maandag 19 november 2018 neemt Monique Jacobs zijn taak over. Ze stelt zich kort aan u voor.

Lees meer »

Kwaliteitskader Spoedzorgketen stand van zaken

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is in januari 2018 aangeboden aan het Zorginstituut. Enkele partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij een doorrekening van (onderdelen van) het kwaliteitskader wensen om de organisatorische en financiële consequenties van implementatie van het kader in kaart te brengen.

Lees meer »

Regioscholingen: Ouderenmishandeling en kindcheck

In Nederland worden jaarlijks ruim 200.000 ouderen mishandeld; van het toebrengen van lichamelijk en geestelijk letsel tot verwaarlozing en financiële uitbuiting.

Lees meer »

Regionaal protocol vitaal bedreigde neonaat

Zorgverleners rondom de zorg aan een vitaal bedreigde neonaat zijn samen tot een uniform en regionaal protocol gekomen.

Lees meer »

Iedereen bij de les

In de eerste uitgave van het vakblad Cordiaal van dit jaar een artikel over de regionale Cardiac Care bijscholing die sinds 2016 door het Netwerk wordt georganiseerd.

Lees meer »

Pool van Senior Instructeurs ETS uitgebreid en drie Educators opgeleid

Op 17, 18 en 19 januari jl. zijn elf instructeurs Emergo Train System (ETS) in Zwolle opgeleid tot Senior Instructeur. Naast de elf Senior Instructeurs met een hospitale en pre-hospitale achtergrond uit de regio’s Acute Zorg Euregio, veiligheidsregio Kennemerland en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle zijn drie personen opgeleid als Educator.

Lees meer »

Nascholingsdag ETS-instructeurs

Alle Emergo Train System instructeurs uit de netwerkregio’s Euregio en Zwolle waren op 15 december 2017 bijeen om zich te laten nascholen. De instructeurs uit de verschillende organisaties (ambulancediensten, ziekenhuizen, GGD en GHOR) werden in de ochtend op de hoogte gebracht van de regionale ambitie en ontwikkeling.

Lees meer »

Comfortabel op de IC

Patiënten die op een Intensive Care (IC) verblijven, hebben een grote kans op pijn en delier. Om die risico’s te beperken, hebben de IC-hoofden uit de regio’s Zwolle en Enschede hun krachten gebundeld. Op hun verzoek hebben regionale IC-verpleegkundigen het zogeheten comfortprotocol ontwikkeld.

Lees meer »

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl