Nieuws

“Tijdens deze coronacrisis draait alles om samenwerking”

31 maart 2020: “Samenwerken, dat is waar het binnen de zorg voor corona-patiënten nu omdraait”, zegt Monique Jacobs, manager van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. “Geen van de ketenpartners doet op dit moment alleen zijn eigen ding.

Lees meer »

Regionale aanpak coronavirus

Binnen Regionaal Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft het coronavirus onze volledige aandacht. Samen zorgen wij ervoor dat de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt geborgd blijft tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Lees meer »

Kiek de Keten

Zwolle- Het beoefenen van de onderlinge afstemming en besluitvormingsprocessen in crisissituaties is het doel van de oefening met de naam KIEK de keten, die plaatsvond op 11 en 12 september 2019. Organisaties in de acute zorg in de Netwerk Acute Zorg regio Zwolle namen deel aan deze oefening om zicht te krijgen op waar en wanneer je met elkaar afstemt, wat is er al geregeld en wat mist er nog wanneer je te maken hebt met een crisis die verder gaat dan jouw eigen organisatie.

Lees meer »

Akkoord op OTO-plannen

In het Regionaal Overleg Acute Zorg op 19 november jl. zijn het meerjaren OTO-beleidsplan 2019-2021 en het OTO-jaarplan 2019 vastgesteld.

Lees meer »

Het Netwerk verwelkomt Monique Jacobs

Gijs van Aken, manager Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, gaat op 13 december a.s. met prepensioen. Vanaf vandaag, maandag 19 november 2018 neemt Monique Jacobs zijn taak over. Ze stelt zich kort aan u voor.

Lees meer »

Kwaliteitskader Spoedzorgketen stand van zaken

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is in januari 2018 aangeboden aan het Zorginstituut. Enkele partijen hebben kenbaar gemaakt dat zij een doorrekening van (onderdelen van) het kwaliteitskader wensen om de organisatorische en financiële consequenties van implementatie van het kader in kaart te brengen.

Lees meer »

Regioscholingen: Ouderenmishandeling en kindcheck

In Nederland worden jaarlijks ruim 200.000 ouderen mishandeld; van het toebrengen van lichamelijk en geestelijk letsel tot verwaarlozing en financiële uitbuiting.

Lees meer »

Regionaal protocol vitaal bedreigde neonaat

Zorgverleners rondom de zorg aan een vitaal bedreigde neonaat zijn samen tot een uniform en regionaal protocol gekomen.

Lees meer »

Iedereen bij de les

In de eerste uitgave van het vakblad Cordiaal van dit jaar een artikel over de regionale Cardiac Care bijscholing die sinds 2016 door het Netwerk wordt georganiseerd.

Lees meer »

Pool van Senior Instructeurs ETS uitgebreid en drie Educators opgeleid

Op 17, 18 en 19 januari jl. zijn elf instructeurs Emergo Train System (ETS) in Zwolle opgeleid tot Senior Instructeur. Naast de elf Senior Instructeurs met een hospitale en pre-hospitale achtergrond uit de regio’s Acute Zorg Euregio, veiligheidsregio Kennemerland en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle zijn drie personen opgeleid als Educator.

Lees meer »

Nieuwsbrief

Wij houden u als ketenpartner graag op de hoogte van het laatste nieuws en regionale afspraken.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar info@netwerkacutezorg.nl.

COVID-19

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft het coronavirus onze volledige aandacht. Kijk voor meer informatie over capaciteit en bezetting op onze speciale COVID-19 pagina.

Media

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze persvoorlichter.

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl