Educatie opgeschaalde zorg

Intervisie crisiscommunicatie Covid-19

Lees meer »

Crisiscommunicatie module redactie en woordvoering

Lees meer »

Module Analyse crisiscommunicatie

Lees meer »

Crisiscommunicatie module Analyse en Advies

Lees meer »

Crisiscommunicatie: module leiding en coördinatie

Lees meer »

Mediatraining voor bestuurders

Doelgroep: bestuurders van organisaties verbonden aan het ROAZ regio Enschede en ROAZ regio Zwolle.

Lees meer »

Crisiscommunicatie Oefening

Doelgroep: communicatieprofessionals, voorzitters raden van bestuur en ondersteuners van crisiscommunicatie in de ROAZ-regio’s Enschede en Zwolle.

Lees meer »

Crisiscommunicatie basismodule

Doelgroep: communicatieprofessionals uit de acute zorgregio Zwolle en Enschede (ziekenhuizen, GGD, ambulancediensten, huisartsenposten).

Lees meer »

RAMPmeester.nu

Bij de voorbereiding op rampenopvang in ziekenhuizen is veel van elkaar te leren. Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (h)erkent het belang van goede voorbereiding en organiseert bijeenkomsten RAMPmeester.nu.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, het interviewen van ervaringsdeskundigen en verdieping op het onderwerp door experts, worden praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld. De landelijke leidraad Ziekenhuis Rampenopvangplan (=referentiekader ZiROP) is hiervoor de onderlegger.

Lees meer »

SEH regionale nascholing

Doelgroep: SEH-verpleegkundigen uit de ROAZ-regio Zwolle

Lees meer »

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl