Cijfers COVID-19 Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ)

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft het coronavirus onze volledige aandacht. Samen zorgen wij ervoor dat de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt geborgd blijft tijdens de uitbraak van het coronavirus.

– update 11 augustus 2020 –

 

 

Aantal actuele opnamen COVID-19 met beddencapaciteit op de IC

Wilt u bovenstaande cijfers overnemen, dan dient de disclaimer (rechts) ook overgenomen te worden. 

Aantal actuele opnamen COVID-19 met beddencapaciteit in de kliniek

Wilt u bovenstaande cijfers overnemen, dan dient de disclaimer (rechts) ook overgenomen te worden.

Delen

Media

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze persvoorlichter.

Nieuwsbrief

Wij houden u als ketenpartner graag op de hoogte van het laatste nieuws en regionale afspraken.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar info@netwerkacutezorg.nl.

 

Disclaimer

Door drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn. Om deze reden zijn de gegevens van de laatste drie dagen lichter gearceerd.
Het regionale beeld is niet representatief voor het landelijke beeld.
Verschillen in gepubliceerde getallen op andere sites kunnen veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag. Deze grafieken zijn daarom vooral geschikt om trends te zien in bezetting over de tijd.
Bron: NICE online

NICE

Per dag wordt er door de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) geregistreerd hoeveel patiënten er gedurende de betreffende dag op enig moment op de IC hebben gelegen. Dit houdt in dat als een IC-patiënt gedurende de dag wordt ontslagen deze patiënt nog wel wordt meegeteld bij het aantal patiënten dat op deze dag op de IC aanwezig zijn geweest.

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl