Cijfers COVID-19 Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ)

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft het coronavirus onze volledige aandacht. Samen zorgen wij ervoor dat de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt geborgd blijft tijdens de uitbraak van het coronavirus.

– update 21 september 2021 –

 

Aantal nieuwe COVID-19 besmettingen 

Update aantal nieuwe COVID-19 besmettingen vindt alleen plaats op dinsdag (laatste update 21 september 2021).
Wilt u bovenstaande cijfers overnemen, dan dient de disclaimer (rechts) ook overgenomen te worden.

Aantal actuele opnamen COVID-19 op de IC


Wilt u bovenstaande cijfers overnemen, dan dient de disclaimer (rechts) ook overgenomen te worden. 

Aantal actuele opnamen COVID-19 in de kliniek


Wilt u bovenstaande cijfers overnemen, dan dient de disclaimer (rechts) ook overgenomen te worden.

Delen

Media

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze persvoorlichter.

Nieuwsbrief

Wij houden u als ketenpartner graag op de hoogte van het laatste nieuws en regionale afspraken.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar info@netwerkacutezorg.nl.

 

Disclaimer

De getoonde bezetting is op basis van de dagelijkse uitvraag in de ROAZ-regio door het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) team om 10.00 uur.
Het regionale beeld is niet representatief voor het landelijke beeld. Verschillen in gepubliceerde getallen op andere sites kunnen veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag. Deze grafieken zijn daarom vooral geschikt om trends te zien in bezetting over de tijd.
Bronnen: RCPS en RIVM

Gehanteerde definities

  • IC: Aantal IC-bedden dat is bezet met bewezen en ontlabelde* COVID-patiënten (patiënten die COVID-verdacht zijn worden hier niet meegeteld).
  • Kliniek: Aantal klinische bedden dat is bezet met bewezen en ontlabelde COVID-patiënten (patiënten die COVID-verdacht zijn worden niet meegeteld).

*Ontlabelde patiënten zijn patiënten die niet meer COVID positief testen. Deze patiënten, samen met de positieve COVID patiënten, zeggen iets over de totale COVID-druk in de ziekenhuizen in de regio en worden daarom gezamenlijk weergegeven in de overzichten.

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl