Regionale aanpak coronavirus

Binnen Regionaal Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft het coronavirus onze volledige aandacht. Samen zorgen wij ervoor dat de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt geborgd blijft tijdens de uitbraak van het coronavirus.

Op de hoogte blijven?

Wij houden onze ketenpartners graag via onze nieuwsbrief op hoofdlijnen op de hoogte van de regionale afspraken. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een e-mail naar info@netwerkacutezorg.nl.

Wij zorgen elke maandag (tussen 16.00 – 16.30 uur) voor vernieuwde cijfers over de huidige capaciteit. Ook delen wij nieuws uit de regio:

Update 1 juni 2020

Capaciteit en bezetting (25 maart t/m 1 juni 2020)

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de IC’s en in de kliniek voor de acute zorg regio Zwolle. Ook is aangegeven wat de huidige beddencapaciteit is op de IC en in de kliniek.

Wilt u deze cijfers overnemen, dan dient de disclaimer ook overgenomen te worden.

Per dag wordt er door de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) geregistreerd hoeveel patiënten er gedurende de betreffende dag op enig moment op de IC hebben gelegen. Dit houdt in dat als een IC-patiënt gedurende de dag wordt ontslagen deze patiënt nog wel wordt meegeteld bij het aantal patiënten dat op deze dag op de IC aanwezig zijn geweest. Daarnaast wordt er door het Regionale Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) in Zwolle 3 keer per dag geïnventariseerd wat de huidige bezetting en totale capaciteit is in de ziekenhuizen. Wij combineren beide databronnen voor bovenstaande grafieken in een wekelijks overzicht.

Disclaimer
Door drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn. Om deze reden zijn de gegevens van de laatste drie dagen lichter gearceerd.
Het regionale beeld is niet representatief voor het landelijke beeld.
Verschillen in gepubliceerde getallen op andere sites kunnen veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag. Deze grafieken zijn daarom vooral geschikt om trends te zien in bezetting over de tijd.
Bronnen: NICE online en RCPS Zwolle

Update 25 mei 2020

Capaciteit en bezetting (25 maart t/m 25 mei 2020)

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de IC’s en in de kliniek voor de acute zorg regio Zwolle. Ook is aangegeven wat de huidige beddencapaciteit is op de IC en in de kliniek.

Wilt u deze cijfers overnemen, dan dient de disclaimer ook overgenomen te worden.

Per dag wordt er door de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) geregistreerd hoeveel patiënten er gedurende de betreffende dag op enig moment op de IC hebben gelegen. Dit houdt in dat als een IC-patiënt gedurende de dag wordt ontslagen deze patiënt nog wel wordt meegeteld bij het aantal patiënten dat op deze dag op de IC aanwezig zijn geweest. Daarnaast wordt er door het Regionale Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) in Zwolle 3 keer per dag geïnventariseerd wat de huidige bezetting en totale capaciteit is in de ziekenhuizen. Wij combineren beide databronnen voor bovenstaande grafieken in een wekelijks overzicht.

Disclaimer
Door drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn. Om deze reden zijn de gegevens van de laatste drie dagen lichter gearceerd.
Het regionale beeld is niet representatief voor het landelijke beeld.
Verschillen in gepubliceerde getallen op andere sites kunnen veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag. Deze grafieken zijn daarom vooral geschikt om trends te zien in bezetting over de tijd.
Bronnen: NICE online en RCPS Zwolle


Capaciteit en bezetting (25 maart tot en met 12 mei)

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de IC’s en in de kliniek voor de acute zorg regio Zwolle. Ook is aangegeven wat de huidige beddencapaciteit is op de IC en in de kliniek.

Wilt u deze cijfers overnemen, dan dient de disclaimer ook overgenomen te worden.

Per dag wordt er door de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) geregistreerd hoeveel patiënten er gedurende de betreffende dag op enig moment op de IC hebben gelegen. Dit houdt in dat als een IC-patiënt gedurende de dag wordt ontslagen deze patiënt nog wel wordt meegeteld bij het aantal patiënten dat op deze dag op de IC aanwezig zijn geweest. Daarnaast wordt er door het Regionale Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) in Zwolle 3 keer per dag geïnventariseerd wat de huidige bezetting en totale capaciteit is in de ziekenhuizen. Wij combineren beide databronnen voor bovenstaande grafieken.

Disclaimer

Door drukte in de ziekenhuizen is het mogelijk dat deze getallen niet volledig zijn. Om deze reden zijn de gegevens van de laatste drie dagen lichter gearceerd.
Het regionale beeld is niet representatief voor het landelijke beeld.
Verschillen in gepubliceerde getallen op andere sites kunnen veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag. Deze grafieken zijn daarom vooral geschikt om trends te zien in bezetting over de tijd.

Bronnen: NICE online en RCPS Zwolle

Update 1 mei 2020

Procedure aanvragen PBM voor fysiotherapeuten

Vandaag ontvingen wij van fysiotherapeuten veel vragen naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ziekenhuizen en ambulancediensten kunnen deze aanvragen via aanvraagportaal QRS. De overige zorginstellingen, waaronder fysiotherapeuten kunnen zich aanmelden bij het online portaal Mijn MedBIS van Mediq. Daar kan een account worden aangevraagd.
Voor meer informatie met betrekking tot de procedure verwijzen wij u naar de website van Veiligheidsregio IJsselland.

Voor noodvoorzieningen kan contact worden opgenomen met het regionale coördinatiepunt PBM via telefoonnummer: 088 119 7370.

Update 9 april – 1 mei 2020

In de laatste update (bovenaan deze pagina) wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de IC’s en in de kliniek voor de acute zorg regio Zwolle. Ook is aangegeven wat de huidige beddencapaciteit is op de IC en in de kliniek.

Update 8 april 2020

In het ziekenhuis opgenomen besmette patiënten (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Bovenstaande kaarten tonen het aantal opgenomen COVID-19 patiënten op 31 maart tot en met 8 april 2020.

De gemeenten zijn als volgt gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden:

Adherentiegebied Gemeentes Totaal aantal inwoners
Zwolle Zwolle, Dalfsen, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland 347.676
Harderwijk Harderwijk, Ermelo, Putten en Nunspeet 149.228
Hardenberg Hardenberg, Ommen 78.215
Apeldoorn Apeldoorn, Brummen, Epe 211.996
Deventer Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst 213.650
Zutphen Zutphen, Bronckhorst 83.818

Bron: RIVM

Update 7 april 2020

In het ziekenhuis opgenomen besmette patiënten (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

 

Vanaf 31 maart deelt het RIVM cijfers over het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis in plaats van besmette patiënten. Dit zijn de beste data die er op dit moment zijn. Deze kaarten tonen het aantal opgenomen Covid-19 patiënten op 7 april 2020.

De gemeenten zijn als volgt gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden: (zie tabel laatste update)

Update 6 april 2020

In het ziekenhuis opgenomen besmette patiënten (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Vanaf 31 maart deelt het RIVM cijfers over het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis in plaats van besmette patiënten. Dit zijn de beste data die er op dit moment zijn. Deze kaarten tonen het aantal opgenomen Covid-19 patiënten op 6 april 2020.

De gemeenten zijn als volgt gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden: (zie laatste update)

Update 3 april 2020

In het ziekenhuis opgenomen besmette patiënten (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Vanaf 31 maart deelt het RIVM cijfers over het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis in plaats van besmette patiënten. Dit zijn de beste data die er op dit moment zijn. Deze kaarten tonen het aantal opgenomen Covid-19 patiënten op 3 april 2020.

De gemeenten zijn als volgt gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden: (zie tabel laatste update)

Update 2 april 2020

In het ziekenhuis opgenomen besmette patiënten (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Vanaf 31 maart deelt het RIVM cijfers over het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis in plaats van besmette patiënten. Dit zijn de beste data die er op dit moment zijn. Deze kaarten tonen het aantal opgenomen Covid-19 patiënten op 2 april 2020.

De gemeenten zijn als volgt gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden (zie tabel laatste update)

Update 1 april 2020

In het ziekenhuis opgenomen besmette patiënten (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Vanaf 31 maart deelt het RIVM cijfers over het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis in plaats van besmette patiënten. Dit zijn de beste data die er op dit moment zijn. Deze kaarten tonen het aantal opgenomen Covid-19 patiënten op 1 april 2020.

De gemeenten zijn gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden (zie tabel in laatste update).

Update 31 maart 2020

“Tijdens deze coronacrisis draait alles om samenwerking”

“Samenwerken, dat is waar het binnen de zorg voor corona-patiënten nu omdraait”, zegt Monique Jacobs, manager van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.”

Monique Jacobs, manager Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en Ina Kuper, voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg regio ZwolleGeen van de ketenpartners doet op dit moment alleen zijn eigen ding. Iedereen – van de huisartsen tot de ziekenhuizen, van de ambulancediensten tot de gehandicaptenzorginstellingen – helpt elkaar om patiënten die corona* hebben of hebben gehad zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen. ” Ina Kuper, voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ): “Met zijn allen doen we ons maximale best om patiënten nú de juiste zorg te bieden en tegelijkertijd voorbereid te zijn op wat nog komen gaat nu het erop lijkt dat er half april landelijk zo’n 2500 patiënten op de intensive cares zullen liggen.”

Lees het volledige interview met Monique Jacobs en Ina Kuper op onze website.

Monique Jacobs, manager Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en Ina Kuper, voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen regio Zwolle

Besmette patiënten (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Vanaf vandaag deelt het RIVM cijfers over het aantal opgenomen personen in het ziekenhuis in plaats van besmette patiënten. Dit zijn de beste data die er op dit moment zijn. Deze kaarten tonen het aantal opgenomen Covid-19 patiënten op 31 maart 2020. De eerste kaart toont het totale aantal opgenomen Covid-19 patiënten landelijk en in de ROAZ regio. De tweede kaart toont het aantal opgenomen patiënten per ziekenhuis-adherentiegebied. De data is gebaseerd op de data die dagelijks wordt aangeleverd door GGD’en en gemeenten aan het RIVM en beschrijft het aantal opnames gebaseerd op woonplaats van de patiënt. Het betekent niet dat de patiënten wonend in dat gebied ook in het betreffende ziekenhuis zijn opgenomen.

De gemeenten zijn als volgt gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden (zie tabel in laatste update).

Update 30 maart 2020

Besmette patiënten (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Deze kaarten tonen het aantal bevestigde besmette patiënten per 30 maart 2020. De eerste kaart toont het totale aantal patiënten landelijk en in de ROAZ regio. De tweede kaart toont het aantal patiënten per ziekenhuis-adherentie gebied. De data is gebaseerd op de data die dagelijks wordt aangeleverd door GGD’en en gemeenten aan het RIVM.

Het RIVM houdt niet bij welk aantal mensen weer genezen is. Het daadwerkelijke aantal besmette patiënten ligt hoger dan hier wordt weergegeven, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

Daarnaast betekent het niet dat de patiënten wonend in het adherentiegebied ook bij erge klachten in het bijbehorende ziekenhuis worden opgenomen.

De gemeenten zijn als volgt gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden (zie tabel in laatste update).

Update 27 maart 2020

Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Om de bovenregionale verplaatsing van patiënten te coördineren is vanuit het LNAZ een landelijk coördinatiecentrum ingericht.
De ROAZ-en hebben de taak gekregen een regiocoördinator aan te stellen. De regiocoördinator is de schakel tussen de regio en het LCPS en levert capaciteitsinformatie aan bij het landelijk coördinatiecentrum.
Met capaciteitsinformatie wordt verstaan: de beschikbare klinische capaciteit voor zowel covid als non-covid patienten en de IC-capaciteit voor zowel covid als non-covid patiënten.

De patiëntverplaatsingen binnen een ROAZ-regio vinden plaats op de gebruikelijke manier. Het LCPS coördineert alleen bovenregionale patiëntverplaatsingen.

Contact

De regiocoördinator binnen de ROAZ regio Zwolle is Richard Spanjersberg, medisch coördinator van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en traumachirurg in Isala. Hij verzorgt samen met enkele andere collega’s de coördinatie.
De regio-coördinator is bereikbaar via: 038 424 50 00.

 

 

 

 

PBM

De VVT/Care sector is toegevoegd aan de PBM inventarisatie en landelijke PBM verstrekking. In de ROAZ regio’s Zwolle en Euregio is een handelingsperspectief afgesproken.

Vooruit denken

Belangrijk is om bij verwachte tekorten alvast contact op te nemen met de regionale coördinator. Daarnaast is het nu ook het moment om vooruit te denken en hierop te anticiperen.

Contact

Het regionaal coördinatiepunt PBM is bereikbaar voor acute levering op via: 088 119 73 70 of per e-mail via pbmijsselland@vrijsselland.nl.

Besmette patiënten

Deze kaarten tonen het absolute aantal bevestigde patiënten in de ROAZ regio, totaal en per ziekenhuis-adherentie gebied per 27 maart 2020. De data is gebaseerd op de data die dagelijks wordt aangeleverd door GGD’en en gemeenten aan het RIVM.

Het RIVM houdt niet bij welk aantal mensen weer genezen is. Het daadwerkelijke aantal besmette patiënten ligt hoger dan hier wordt weergegeven, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

Daarnaast betekent het niet dat de patiënten wonend in het adherentiegebied ook bij erge klachten in het bijbehorende ziekenhuis worden opgenomen.

De gemeenten zijn  gegroepeerd tot ziekenhuis-adherentie gebieden:

Adherentiegebied Gemeentes Totaal aantal inwoners
Zwolle Zwolle, Dalfsen, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland 347.676
Harderwijk Harderwijk, Ermelo, Putten en Nunspeet 149.228
Hardenberg Hardenberg, Ommen 78.215
Apeldoorn Apeldoorn, Brummen, Epe 211.996
Deventer Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte, Voorst 213.650
Zutphen Zutphen, Bronckhorst 83.818

Bron: RIVM


Update 25 maart 2020

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Momenteel beschikken wij over voldoende beschermingsmateriaal en apparatuur. Wij als Netwerk Acute Zorg regio Zwolle vragen de aantallen voor onze regio uit en leveren dit landelijk aan. Er wordt nu centraal bepaald hoe de capaciteit het beste benut kan worden, welke middelen nodig zijn en hoe deze aangekocht en verspreid worden.

Er is een landelijke app in ontwikkeling voor alle organisaties, waarmee de landelijke en regionale verschillen in gegevens wordt voorkomen.

Capaciteit

Momenteel beschikken de ziekenhuizen over voldoende capaciteit, ook om de overige spoedeisende zorg te garanderen. De uitstroom uit Brabant neemt fors toe, met name van IC-patiënten.

Wij houden per dag bij welke (IC-)capaciteit er is in de regio en hoeveel wij nodig hebben. Wij doen uiteraard keihard ons best om zo goed mogelijk te anticiperen op de ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal. Daarin werken alle regio’s en ziekenhuizen zoveel mogelijk met elkaar samen.

Testen

Met ingang van vandaag wordt het testbeleid van de GGD aangepast: in de thuissituatie wordt niet meer getest, tenzij overleg heeft plaatsgevonden tussen huisarts en GGD. Dit beleid wordt vandaag uitgewerkt en in LCMS-GZ gedeeld.

Een protocol voor sterilisatie van persoonlijke beschermingsmiddelen is bijna afgerond en wordt op korte termijn door het RIVM beschikbaar gesteld.

Ingekomen stuk: brief Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

In de media

Delen

Media

Hoe kunt u ons bereiken?

Onze aanpak

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle speelt een coördinerende en faciliterende rol om de regio zo goed mogelijk te ondersteunen in de samenwerking tijdens deze periode.
Wij zijn in contact met onze ketenpartners over de volgende thema’s:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
  • capaciteit;
  • communicatie.
© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl