COVID-vaccinatie zorgmedewerkers acute zorg start woensdag 6 januari

De vaccinatie tegen COVID-19 gaat aanstaande woensdagmiddag 6 januari van start voor een selecte groep zorgmedewerkers in de acute zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft na een oproep vanuit de ziekenhuizen 33.000 vaccins vervroegd beschikbaar gesteld.

Welke zorgmedewerkers krijgen een uitnodiging?

Voorlopig gaat het om de zorgmedewerkers die directe patiëntenzorg verlenen en bij wie uitval door ziekte directe gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit. Dat zijn voornamelijk verpleegkundigen en artsen die structureel zijn ingeroosterd op de IC, SEH, COVID-afdelingen en ambulance.

Alle 25 ambulancediensten zijn ingedeeld bij ROAZ regio’s. Gezien de landelijke schaarste aan vaccins kunnen niet alle medewerkers op de IC, SEH, COVID-afdeling en ambulance in de eerste ronde worden gevaccineerd. De verdeling gebeurt volgens een landelijk afgesproken verdeelsleutel op basis van het aantal IC-bedden en het aantal COVID-kliniekbedden.

Voor welke zorgmedewerkers dit van toepassing is, is een landelijk besluit.

Hoe worden de vaccins verdeeld over onze ROAZ-regio?

ROAZ-regio Zwolle ontvangt 2155 vaccins.  Er is een ROAZ-werkgroep vaccinaties opgericht. Hierin zijn afspraken gemaakt over de regionale verdeelsleutel.

Waar kunnen zorgmedewerkers terecht voor de vaccinatie?

Er zal gevaccineerd worden bij alle ziekenhuizen in onze regio: Isala, Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Ziekenhuis St. Jansdal en Saxenburgh Medisch Centrum. Medewerkers van Ambulance IJsselland en RAV Noord en Oost Gelderland kunnen ook bij deze ziekenhuizen terecht.

Wie geven de vaccinaties?

De vaccins worden gegeven door professionals die hiertoe bevoegd zijn, bijvoorbeeld verpleegkundigen.

Welk type vaccin krijgen de zorgmedewerkers?

De zorgmedewerkers krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin, dat een hoge bescherming van 95% na twee inentingen biedt tegen het virus. Het vaccin is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Zij toetsen de vaccins op veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid.

Het vaccin bestaat uit 2 prikken, waar 3 weken tussen zit. Over 3 weken ontvangen de ROAZ-regio's dan ook opnieuw 33.000 vaccins. 7 dagen na de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

Huidige situatie

Wilt u weten hoeveel patiënten er zijn opgenomen in onze ROAZ-regio en hoeveel besmettingen er zijn? Houd onze website in de gaten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de websites:

//

Dit nieuwsbericht is voor het laatst geüpdatet op woensdag 6 januari 2021, 12.15 uur.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl