Depot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) opgeheven

Tijdens de eerste coronagolf in maart 2020 richtten de GHOR-bureau's van de Veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Twente (Oost 3) een regionaal depot in met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Na de eerste golf werden nog af en toe spoedleveringen gedaan vanuit dit depot, maar inmiddels gebeurt dit niet meer.

Daarom is sinds vrijdag 11 juni 2021 dit depot van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgeheven en zijn de producten na zorgvuldige toetsing teruggegeven aan het LCH. De zorgpartners bedanken de Dimence Groep voor het beschikbaar stellen van het depot.

Daan van den Bosch (beheerder depot): “Het was fijn om samen te werken aan een concreet doel: zorginstellingen in nood helpen. Alles kon daardoor ook. Na het telefoontje met de vraag om het depot in te richten, verliep het snel. Samen met de drie GHOR-bureau’s werd in no-time veel geregeld. Ik ben trots op mijn collega’s, die dagelijks alle PBM klaarmaakten voor vervoer. Er zijn wel 1 miljoen producten afgeleverd bij de zorginstellingen! We waren na Rotterdam Rijnmond een van de grootste regionale depots in Nederland. Een volgende keer zou ik zo weer zo’n taak willen doen!”

Het LCH blijft als landelijk nooddepot voorlopig beschikbaar. Het aantal leveringen aan de zorgaanbieder daalt flink. Nog maar 6% van alle aangesloten zorgaanbieders nemen producten af van dit nooddepot en dan gaat het voornamelijk om handschoenen.

Neemt u nog met regelmaat producten af van het LCH-nooddepot? Overweeg dan om over te stappen naar een reguliere leverancier. Bijna alle cure- en care organisaties doen dit, omdat daar ruimschoots voorraden zijn. Ook zijn de prijzen van het LCH structureel hoger.

 

 

 

 

Daan van den Bosch (Dimence Groep en beheerder depot), Rob Sardemann (GGD IJsselland), Heleen de Boer (GHOR-bureau Veiligheidsregio IJsselland)

Gepubliceerd op 11 juni 2021

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl