Basisopleiding crisiscoördinator in 1 dag

Inschrijven »

Voor wie

Functionarissen die nieuw zijn in de rol van Crisiscoördinator. Vanuit de Opleiden-Trainen-Oefenen-benadering (OTO) ligt het accent op ‘Opleiden’.
Uiteraard staat het ook vrij om als meer ervaren Crisiscoördinator deel te nemen. Dit om zaken op te frissen en nieuwe en actuele inzichten te verwerven.

Leerdoelen

Met deze dag krijgen de deelnemers gedegen kennis van hun rol als crisiscoördinator. Op basis waarvan ze kunnen reflecteren op de eigen individuele en organisatorische situatie.

Inhoud

Deelnemers maken nader kennis met:

 • Crisismanagement en de relatie met Risicomanagement en Business Continuity Management;
 • Het integraal crisisplan;
 • De basisprocessen binnen crisismanagement;
 • De rolinvulling van de Crisiscoördinator in de crisisorganisatie;
 • De dillema’s en uitdagingen van de Crisiscoördinator;
 • Een OTO-perspectief voor de Crisiscoördinator.
Werkvorm Presentaties, delen van ervaringen/ interactie en praktijk (vooraf ontvangen de deelnemers een aantal vragen ter voorbereiding)
Toetsing n.v.t.
Organisatie

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle in samenwerking met Acute Zorg Euregio (in Euregio vindt dezelfde opleiding plaats)

Duur hele dag
Locatie Kantoor Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
Aantal deelnemers max. 12
Kosten

Geen deelnamekosten verschuldigd.

Accreditatie n.v.t.
Informatie

 

Programma Basisopleiding Crisiscoördinator in 1 dag
09:00 Welkom, kennismaking en introductie
09:15
 • Wat is een crisis en hebben we wel een crisis?
 • De dynamiek van verschillende crisissituaties (impact en duur);
 • Crisismanagement en de relatie met Risicomanagement en Business Continuity Management;
 • Het integraal crisisplan;
 • Scenariodenken;
 • De basisprocessen binnen crisismanagement;
 • Het ketenbesef vanuit de Crisiscoördinatorrol; wat betekent het voor de keten?
10:45 Pauze
11:00 In gesprek met een Crisiscoördinator, over praktijkervaringen, do’s, don’ts, dilemma’s en uitdagingen.
11:45 Een nadere verkenning: Crisiscompetenties = Reguliere competenties?
12:30 Lunch
13:30 Het belang van een goede voorbereiding door een Crisisplanbeheerder
14:15 De crisisrol zelf ervaren tijdens een fictieve crisisteam opdracht. Deelnemers houden een 1e Crisisteam vergadering a.d.h.v. een crisisscenario. Gevolgd door feedback, een pauze en daarna een 2e Crisisteam vergadering.
15:30 Vakbekwaam worden en blijven. Van ambitie naar realistische doelen en OTO-activiteiten. Een OTO-perspectief voor de Crisiscoördinator.
16:15 Afsluiting

 

Data

22 september 2021

Inschrijven

via de button op deze pagina

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl