Dilemmasessie Ethiek in Crisistijd

Inschrijven ยป

Voor wie

Bestuurders en strategisch communicatieadviseurs in de acute zorg regio Zwolle en Euregio.

Leerdoelen

Omgaan met ethische communicatiedilemma’s in crisissituaties

Inhoud

(tekst aanbieder Inconnect)

Tijdens een ramp/crisis komen er op alle niveaus moeilijke vraagstukken op tafel. De dilemma’s die op de tafel van de crisisbeleidsteam belanden, zijn meestal complex. Vaak moet de voorzitter van het crisis(beleids)team kiezen tussen twee kwaden, waarbij van tevoren al helder is dat er kritiek op komt welk besluit hij ook neemt. In crisisoefeningen en -trainingen worden (over het algemeen) sociaal wenselijke antwoorden gegeven, op vragen wat ons motiveert in (crisis-)communicatie. ‘Getroffenen’, ‘slachtoffers’, ‘patiënten’, klinkt het dan. Maar is dat echt zo? Of speelt het imago van het ziekenhuis en de reputatie van de voorzitter van de raad van bestuur toch een grotere rol?

Tijdens de dilemmasessie wordt er gesproken over ethiek en dilemma’s. Over verdedigingslinies en over spierballentaal. Over de beroepshouding van de communicatieprofessional. Over een ethische kijk op het vak. Natuurlijk gaan jullie zelf ook aan de slag met dilemma’s die op de tafel van een crisisteam kunnen belanden. En dan is natuurlijk aan jullie de vraag: wat zou jíj doen in die situatie?

Werkvorm theorie en praktijk
Toetsing geen
Organisatie

Acute Zorg Euregio en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Duur dagdeel
Locatie Bureau Acute Zorg Euregio
Aantal deelnemers 20
Kosten

de training wordt betaald vanuit de OTO-stimuleringsgelden.

Accreditatie geen
Informatie

Acute Zorg Euregio: Robin Schär, r.schaer@acutezorgeuregio.nl
053-4877140

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle: Petra Krijgsman, m.p.krijgsman@netwerkacutezorg.nl 038-4244025

Data

10 oktober 2019 van 9:00- 12:30 uur

Inschrijven

Via de button op deze pagina.

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl