Themasessie Profilering Adviseur Crisisbeheersing & OTO

Inschrijven ยป

Voor wie

Portefeuillehouders Crisismanagement (bestuurlijk/directie), leden van crisisteams, OTO-functionarissen en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding op crisissituaties.

Leerdoelen

Inzicht en kennis van de rol, taak en verantwoordelijkheden van de Adviseur Crisisbeheersing & OTO.

Inhoud

De themasessie Profilering Adviseur Crisisbeheersing & OTO heeft als doel de rol, taak, verantwoordelijkheden en de mogelijkheden van de adviseur Crisisbeheersing & OTO onder de aandacht te brengen. De laatste jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van traditionele rampenbestrijding naar integraal crisismanagement, ook bij de betrokken functionarissen. De vroegere (ZI)ROPbeheerder is gegroeid naar de rol van integraal crisisplanbeheerder en vervolgens naar adviseur Crisisbeheersing & OTO. Door deze ontwikkeling bleek er vanuit verschillende ketenpartners in de regio behoefte een themasessie te organiseren om te kijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om meer inhoud en bekendheid te geven aan deze belangrijke rol tijdens een crisis.

Werkvorm Presentaties, delen van ervaringen/ interactie
Toetsing n.v.t.
Organisatie

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en Acute Zorg Euregio

Duur middag 13:00 - 16:30 uur
Locatie Rijssen Overijssel
Aantal deelnemers 35
Kosten

Geen deelnamekosten verschuldigd

Accreditatie n.v.t.
Informatie

Meer informatie te verkrijgen bij Petra Krijgsman (NAZrZ) en Robin Schär of Joost Hofhuis (AZE)

Data

7 oktober 2021

Inschrijven

via de button op deze pagina.

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl