‘Natuurlijk samenspel’ in regionale samenwerking IC zorg

Dinsdag 21 november 2017 vond de feestelijke startbijeenkomst van de Intensive Care (IC)-regio Midden-Oost Nederland plaats. Deze bijeenkomst was de officiële start voor intensieve IC-samenwerking in de regio. De genodigde sprekers hebben de aanwezigen geïnspireerd en geënthousiasmeerd voor regionale samenwerking.

Begin juli 2017 ondertekenden de raden van bestuur van de verschillende ziekenhuizen in de regio de samenwerkingsovereenkomst om inhoud te geven aan de ‘Kwaliteitsstandaard Organisatie van de Intensive Care’. Dankzij het samenwerkingsverband worden patiënten zoveel mogelijk behandeld op een IC-afdeling van het vereiste niveau en maken ziekenhuizen beter gebruik van de beschikbare capaciteit op de IC-afdelingen. Daarnaast wordt regionaal de expertise en kennis gebundeld en uitgewisseld.

Het programma werd geopend door Huub van den Oever, voorzitter van het Dagelijks Bestuur IC regio Midden-Oost Nederland en intensivist in het Deventer ziekenhuis, waarna twee sprekers de avond extra aantrekkelijk maakten. Annemarije Braber, intensivist van Gelre Apeldoorn vertelde over de Intensive Care in opgeschaalde situatie, dat wil zeggen: Hoe organiseer je een IC wanneer het aanbod aan patiënten groter is of groter lijkt te worden dan de beschikbare capaciteit.Daarnaast is Eric de Blok, zoöloog, psycholoog en bedrijfskundige door de organisatie uitgenodigd. Hij liet aan de hand van diverse voorbeelden uit de natuur zien hoe een natuurlijk samenspel kan ontstaan. ‘Het kijken naar de natuur stimuleert het denken in mogelijkheden’, aldus De Blok.

De IC-regio omvat de Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio’s Zwolle en Enschede. Aanwezig waren leden raden van bestuur, IC-verpleegkundigen, IC-hoofden, intensivisten, en andere betrokken vanuit de aangesloten ziekenhuizen.
Nu de structuur is ingericht kan er op inhoud met elkaar worden afgestemd waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de schaalgrootte.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl