Van traumacentrum naar netwerk voor acute zorg

1994

 Rapport ‘de keten rammelt’, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg verschijnt. De conclusie is dat de afstemming binnen de keten van spoedeisende hulpverlening gebrekkig is.

1999

De traumacentra worden aangewezen. Deze centra krijgen de opdracht zich te specialiseren in opvang en behandeling van ernstig gewonde traumapatiënten. Naast deze zorgtaak (Isala in de regio Zwolle) krijgen deze centra tot taak in een regionaal netwerk de traumazorg te coördineren, de traumaregistratie op te zetten en kennis en kunde te bevorderen om de samenwerking in de keten te verstevigen. Zo ontstaat het bureau Traumacentrum Zwolle.

2006

De traumacentra breiden hun regionale netwerkrol uit naar de hele acute zorg. Zij initiëren het regionaal overleg acute zorg (ROAZ) in hun regio om gezamenlijk afspraken te maken over betere samenwerking. Dit gaat alle zorgaanbieders in de keten aan: huisartsen, verloskundigen, regionale ambulancevoorzieningen, meldkamers, GGZ-instellingen en ziekenhuizen. Vanwege dit bredere takenpakket heet bureau Traumacentrum Zwolle voortaan Netwerk Acute Zorg Zwolle.

2008

Regionaal komen gelden voor opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding van rampen en crises beschikbaar. In elke regio stellen ketenpartners in ROAZ-verband gezamenlijk met GHOR en GGD een beleidsplan OTO op aan de hand van een risicoanalyse. Op basis van dit plan maken de partijen afspraken over de verdeling van de beschikbare middelen.

2015

Het Netwerk Acute Zorg Zwolle verandert haar naam in Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, zodat duidelijk is dat de regio groter is dan de plaats Zwolle.

 

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl