IC-zorg: een regionale verantwoordelijkheid

Om de intensive zorg aan patiënten in de regio Midden-Oost Nederland te borgen ondertekenden raden van bestuur van ziekenhuizen in de regio een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het IC-netwerk. Met de samenwerkingsovereenkomst wordt gestreefd naar wederzijdse ondersteuning van alle Intensive Care afdelingen in de regio. De regio omvat de Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio’s Zwolle en Enschede.

Dankzij het samenwerkingsverband worden patiënten zoveel mogelijk behandeld op een IC-afdeling van het vereiste niveau en maken ziekenhuizen beter gebruik van de beschikbare capaciteit op de IC-afdelingen. Daarnaast zal in regionaal verband expertise en kennis worden gebundeld en uitgewisseld.
Samenwerking tussen de intensive care (IC) in de regio bestaat al langer, voorbeelden hiervan zijn de regionale bijscholing van intensive care verpleegkundigen en het MICU-vervoer (mobiele intensive care unit).

Onderstaande ziekenhuizen vormen samen een regionaal IC-netwerk:

  • Isala te Zwolle en Isala Diaconessenhuis te Meppel
  • Gelre ziekenhuizen te Apeldoorn en Zutphen
  • Deventer Ziekenhuis te Deventer
  • Saxenburgh Groep te Hardenberg
  • Medisch Spectrum Twente te Enschede
  • ZiekenhuisGroep Twente te Almelo
  • Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk

Het IC-netwerk komt voort uit de kwaliteitsstandaard van juli 2016 van het ZIN. Deze beschrijft voorwaarden waaraan de organisatie van Intensieve zorg moet voldoen. Iedere IC (Intensive Care) moet deel uitmaken van een netwerk van minimaal drie IC’s.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl