‘Iedereen ging er vol voor, ondanks dat er veel onduidelijk was’

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) had de afgelopen maanden de regie over het verplaatsen van COVID-19 patiënten binnen deze regio. Daarnaast leverden zij een aantal keer per dag de capaciteitsgegevens aan bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Onlangs zijn ze, in navolging op het beleid van het LCPS, gestopt met de regie op de patiëntenverplaatsingen. Een mooi moment om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. We spraken Monique Booijink, doktersassistent bij Chirurgie en Irene Harmsen, adviseur bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ), beiden betrokken bij het RCPS.

Monique Booijink (links), doktersassistent bij Chirurgie en Irene Harmsen, adviseur bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle 

Omvangrijke opdracht

Enkele maanden geleden kreeg deze regio volop te maken met COVID-19. Al snel bleek dat het overplaatsen van patiënten tussen de ziekenhuizen en het houden van regie op de beddencapaciteit, opgeschaald moesten worden. Irene pakte dit vanuit NAZrZ op, samen met Richard Spanjersberg, medisch coördinator van het netwerk. Irene: ‘Er kwam in het begin van alles op ons af en we kregen vele vragen. We waren 24/7 bereikbaar. Waar Richard de medische coördinatie op zich nam, deed ik dit op het proces. Al snel bleek dat het te omvangrijk werd om met twee personen te doen, toen zijn we opgeschaald. Er is een team opgezet van acht medewerkers van verschillende afdelingen binnen de polikliniek Chirurgie van Isala, het RCPS.’

Even schakelen

Monique Booijink was één van die acht mensen: ‘Tijdens mijn loopbaan bij Isala deed ik naast mijn huidige werkzaamheden vaak losse projecten, toch was het wel even schakelen voor mij. Met name altijd je telefoon bij de hand hebben tijdens bereikbaarheidsdiensten. Vooral in het begin werden we veel gebeld voor overplaatsingen, dat kostte best even tijd. Wij waren betrokken bij overplaatsingen in de regio, maar er kwamen ook verzoeken elders uit het land, omdat zij in de systemen zagen dat er bij ons ruimte was. Wij gingen na of dit ook daadwerkelijk het geval was, want soms bleek er op papier ruimte te zijn, maar hadden ze ondertussen een patiënt uit de kliniek overgeplaatst. De cijfers waren altijd momentopnames, de actuele situatie wist je nooit. Het is goed geweest dat we daar als RCPS tussen hebben gezeten.’

‘Het was soms echt pionieren’

‘Wat bijzonder was om te merken is hoe iedereen gelijk zijn rol pakte, terwijl we best in het diepe werden gegooid’, vertelt Monique. ‘We hadden een aantal templates en er was vanuit het LCPS een duidelijke structuur welke stappen te nemen, maar toch was het soms ook echt pionieren. Waar haal je alle informatie vandaan en bij wie moet je zijn? Gelukkig was daar altijd Irene, die diende als vraagbaak voor ons. Zelf ben ik vrij snel begonnen met het beschrijven van de werkprocessen. Er was continu sprake van verandering, op deze manier werd dit voor iedereen inzichtelijk en het was makkelijker in de overdracht.’

Signaleringsfunctie

Nu het RCPS is afgeschaald en de teamleden hun normale werkzaamheden zo goed als mogelijk oppakken, zijn de overplaatsingen weer overgenomen door de ziekenhuizen, zoals ook voor COVID-19. Irene coördineert nog wel dagelijks de capaciteitsgegevens uit deze regio. Deze levert ze samen met collega’s van het netwerk aan bij het LCPS. ‘Door de capaciteitsgegevens aan te leveren, kunnen wij goed zicht houden op de regio, deze signaleringsfunctie is erg belangrijk. We moeten tijdig kunnen opschalen als er weer een piek dreigt te komen, dit wordt landelijk bepaald. We zitten nu middenin de evaluatiefase en kijken kritisch wie welke rol pakt bij een eventuele volgende piek en we maken goede draaiboeken.’

Kijkje in de keuken van het netwerk

Het was een hectische tijd, dit vroeg veel flexibiliteit van alle betrokken. Irene: ‘Het is heel mooi om te zien dat de teamleden er na de aanmelding gelijk vol voor gingen, ook al was er nog veel onduidelijk. Het was een hele leuke en prettige samenwerking.’ Hier sluit Monique zich bij aan: ‘Het was een mooi avontuur, heel anders dan normaal, maar wel dichtbij de COVID-hectiek. Ik vond het leuk een kijkje te kunnen nemen in de keuken van het netwerk, het is bijzonder om hier onderdeel van te zijn geweest.’

Gepubliceerd op 07-07-2020

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl