‘Je moet altijd zicht hebben op de hele zorgketen’

Na drie jaar neemt Monique Jacobs afscheid als manager van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) en zet zij zich volledig in als hoofd Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ze kijkt terug op een intensive, boeiende tijd. ‘Ketenpartners en team NAZrZ stonden voor mooie uitdagingen waar we ontzettend veel van hebben geleerd. Ik kijk met trots terug op hoe die samenwerking is versterkt en hoe wij ons als bureau intern hebben geprofessionaliseerd.’

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Jacobs, hoofd Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS)

Een capaciteitsinstrument ontwikkelen, meer bekendheid creëren en de samenwerking met ketenpartners versterken. Een paar uitdagingen die Monique met beide handen aanpakte. ‘Door zorginstellingen en professionals met elkaar te verbinden, verbetert de kwaliteit van de acute zorg. En daar speelt het netwerk een grote rol in. We hebben samen heel goede stappen gezet.’

Breder kijken

‘Natuurlijk heeft COVID-19 daar een steentje aan bijgedragen. We zijn breder gaan kijken, naar zowel in- als uitstroom. Mooi om te zien dat bijvoorbeeld de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) hierdoor ook aansloot als partner.

De verandering die ik hoopte te gaan zien, was het werken naar een gezamenlijke doelstelling. En dat hebben we samen bereikt.’

Verwachtingen

In opdracht van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) hebben Monique en collega’s het LCPS opgezet. Het LCPS spreidt COVID-19-patiënten over de 11 ROAZ-regio’s in Nederland. Monique: ‘Hiermee verdelen wij de werklast van de COVID-zorg evenredig over ons land. En kan de totale patiëntenzorg in Nederland zo goed mogelijk doorgaan. Ook kijken wij naar de verwachtingen; wij maken prognoses en scenario’s waarmee we ons kunnen voorbereiden op de toekomst. Uiteraard in nauwe samenwerking met het RIVM en andere partijen. Wij delen alle informatie met de organisaties in de zorgketen, zodat iedereen weet hoe we ervoor staan.’

Groeien

‘We zijn gegroeid van een tijdelijke organisatie naar een blijvende, schaalbare organisatie. Wanneer de situatie er om vraagt, schalen wij op om de regio’s te ontlasten. Verder hebben wij de ambitie om niet alleen zicht te hebben op situaties in de ziekenhuizen, maar op de hele keten. Die beweging wil ik graag doorzetten de komende periode.’

Gepubliceerd op 08-09-2021

 

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl