Vacature: Wij zoeken twee projectleiders

Het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZ) coördineert en regisseert de keten van de acute zorg in de gebieden rondom Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg. De keten gaat over het hele traject dat een patiënt met een acute zorgvraag kan doorlopen.

Op projectbasis werken wij aan verschillende thema’s rondom capaciteit in de acute zorg, zowel in reguliere als in opgeschaalde (crisis)situaties. De thema’s waar wij ons op richten zijn: preventie, inzicht, ketensamenwerking en personeel/opleiden.

COVID-19

Onze taken tijdens de corona-uitbraak? Weten wat er speelt (wij monitoren de situatie dagelijks), wij adviseren, coördineren, zijn zichtbaar en betrokken. Wij regisseren het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Het ROAZ is een overlegorgaan waarbij alle partijen van de acute zorg in de regio vertegenwoordigd zijn. Denk aan de ziekenhuizen, de ambulancediensten, de huisartsenzorg, GGD-en, GGZ-organisaties met een crisisdienst, de VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg), zorgverzekeraars en de GHOR. Sinds de uitbraak zijn daar ook de gehandicaptenzorg, apothekers en verloskundigen/kraamverzorgenden bij gekomen.

Er zijn 11 netwerken acute zorg in Nederland. Deze zijn door het ministerie van VWS ondergebracht bij ziekenhuizen met de functie ‘traumacentrum’. In deze regio is Isala het traumacentrum.

Om ons regionale netwerk zowel intern als extern naar een hoger niveau te tillen, zijn wij op zoek naar twee enthousiaste en gedreven projectleiders met een visie op de acute zorg.

Ons team

Het team bestaat uit professionals met veel kennis en ervaring binnen de acute zorg. Wij dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de ketenzorg vanuit een actieve rol door het delen van kennis, uitvoeren van projecten en informatiemanagement.

Wij bieden jou een uitdagende baan binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. Bij ons staat aandacht voor de medewerker voorop. Dat mag je van ons verwachten, want wij verwachten ook wat van jou!

De functie

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op het gebied van de acute zorg. Het gaat daarbij over reguliere en opgeschaalde (crisis)situaties. De projecten zijn altijd gericht op de keten van de acute zorg en vinden zowel op landelijk als regionaal gebied plaats.

Ook kan je ingezet worden voor projecten bij het Antibiotica Resistentie Netwerk (ABR). Deze projecten richten zich op preventie van infecties.

Je hebt een sturende, coördinerende, verbindende en enthousiasmerende rol in de (op te zetten) projecten. Jij hebt het overzicht en stuurt de projectpartners (je collega’s van het netwerk en de ketenpartners) aan op inhoud en proces. Daarbij werk je zelf volop mee in de realisatie van het project.

Jouw profiel

  • Je bent nieuwsgierig en je hebt visie op de acute zorg. Je kunt vanuit deze visie invulling geven aan het stroomlijnen en optimaliseren van de projectdoelen
  • Je bent initiatiefrijk, een verbinder en in staat om posities en belangen van anderen te begrijpen
  • Je bent daadkrachtig, resultaatgericht en een aanjager binnen het team
  • Je verzamelt input voor de projecten, stelt een plan van aanpak op, je rapporteert over de voortgang en je bent verantwoordelijk voor realisatie
  • Je bewaakt de voortgang van het project. Je signaleert issues en te nemen besluiten
  • Je stuurt het projectteam aan op inhoud en resultaat en werkt zelf ook volledig mee in de uitvoering van het project
  • Je vindt het leuk om onder druk te werken, maar weet ook in tijden van relatieve rust energie te creëren bij jezelf en bij interne en externe partijen om zaken op te pakken.
  • Je beschikt over een hbo/wo diploma en minimaal 3 tot 5 jaar relevante ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling
  • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

Het aanbod

De Cao Ziekenhuizen is van toepassing. De functie is ingedeeld in functiegroep 60 met een maximum bedrag van € 4.682,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband. Jouw werkdagen en tijden bepalen wij samen in overleg.

Het gaat om een fulltime contract (36 uur) voor een bepaalde tijd (1 jaar) met zicht op een vaste aanstelling.

Binnen Isala hebben we diverse faciliteiten waar je gebruik van kunt maken. Zo hebben we een programma "Sterk en Fit" met een uitgebreid pakket aan trainingen en workshops. Daarnaast kan flexibel gebruik gemaakt worden van de secundaire arbeidsvoorwaarden door middel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Het pensioen wordt opgebouwd bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met manager a.i. NAZ Hans Hutten, via t (038) 424 52 70 of email j.w.hutten@isala.nl.

Solliciteer uitsluitend via de button (onderaan) op de website van Isala.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl