Kiek de Keten

Wanneer een crisis zich voordoet in een regio zijn de betrokken hulpdiensten en zorginstanties allen bezig met het zo goed mogelijk overeind houden van de bestaande zorgverlening en capaciteit. Hiervoor wordt een crisisorganisatie ingericht. Het is belangrijk dat die crisisorganisatie afstemt met andere betrokkenen in dit geheel, de ketenpartners, die zij moeten informeren en waarmee kan worden samengewerkt om de crisis te ‘bedwingen’.

De deelnemende organisaties in de Netwerkregio Zwolle zijn door planvorming en trajecten van opleiden, trainen en oefenen al enigszins voorbereid, maar de afstemming binnen de keten en de samenwerking is voor veel organisaties nieuw. De oefening wordt daarom gezien als een nulmeting.
Om de onderlinge afstemming te kunnen verrichten is een reëel oefenscenario bedacht, een crisis die meerdere organisaties tegelijk treft. In dit geval een influenza-epidemie. In de maanden januari en februari van vorig jaar hebben diverse organisaties het al flink voor de kiezen gehad met de griepgolf die er heerste in Nederland. In de ketenoefening werd met waarnemers gekeken waar in de keten de afstemming goed loopt en waar verbeteringen nodig zijn.

Oorsprong van de naam
De oefening “Kiek de Keten” heeft als doel een ‘foto’ te maken van de actuele stand van zaken in de samenwerking/afstemming in de zorgverleningsketen om daarmee het opleidings- en oefenbeleid voor de komende periode te bepalen. Vandaar de naam “Kiek de Keten”.

Oefendoelen
De overkoepelende oefendoelen hebben betrekking op enkele processen van crisismanagement: op- en afschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Ketenpartners in de doelgroep

Isala
Deventer Ziekenhuis
Gelre met locaties Zutphen en Apeldoorn
Röpcke Zweers ziekenhuis
Sint Jansdal ziekenhuis
GHOR IJsselland
GHOR Noord- en Oost Gelderland
RAV IJsselland
Witte Kruis (in responscel)
GGD IJsselland
GGD Noord- en Oost Gelderland
Huisartsenpost; Huisartsenregio Apeldoorn
Huisartsenpost; Medicamus Huisartsen Coöperatie u.a.
Huisartsenpost; Medrie
Huisartsenpost; Holding Huisartsenzorg Deventer e.o.
Huisartsenpost; Huisartsenorganisatie Regio Zutphen

 

 

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl