Kwaliteitsstandaard IC-zorg

Op 16 februari brachten vier beleidsmedewerkers van het Zorginstituut Nederland (ZIN) een werkbezoek aan het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Zij kregen inzicht in hoe samen met de ketenpartners in onze regio het  IC transport (MICU), de regionale scholing IC-verpleegkundigen en de opgeschaalde zorg op de IC georganiseerd zijn.

In juli 2016 is door het ZIN de nieuwe kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care vastgesteld. Deze kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen. Regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Al geruime tijd geeft het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle invulling aan een deel van de regionale taken zoals beschreven in het kwaliteitsstandaard.

De medewerkers van het Zorginstituut spraken met een docent en de dagcoördinator van de regionale IC scholing en Jan Atsma van Code Rood verzorgde een presentatie over opgeschaalde IC-zorg. Daarnaast brachten zij een bezoek aan de MICU.
Koos van de Wetering (intensivist) gaf een doorkijkje hoe de artsen regionale samenwerking willen gaan vormgeven.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl