Landelijk kernteam structurele IC-opschaling gestart

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft van de Minister voor Medische Zorg en Sport de opdracht gekregen en aanvaard om 25 juni een plan te presenteren voor structurele én flexibele opschaling van de IC-capaciteit in Nederland. Het LNAZ doet dit in nauwe samenwerking met diverse betrokken partijen, waaronder verpleegkundigenorganisatie V&VN en de beroepsvereniging van intensivisten NVIC. Het traject om te komen tot dit plan wordt aangestuurd door een kernteam en staat onder voorzitterschap van Jos Aartsen, voormalig bestuursvoorzitter van het UMCG. Vanuit Netwerk Acute Zorg regio Zwolle nemen Ina Kuper en Monique Jacobs deel. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en er hebben diverse overleggen plaatsgevonden.


Monique Jacobs (l) en Ina Kuper, Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Goede samenwerking

Goede samenwerking en landelijke afspraken zijn de belangrijke uitgangspunten voor deze opschaling. Bij het opstellen van het plan wordt afgestemd met belangrijke stakeholders zoals Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Ambulancezorg Nederland (AZN), en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het plan omvat in ieder geval onderstaande onderdelen:

  • Structurele opschaling van IC-capaciteit naar 1.700 bedden: De IC-capaciteit moet structureel en flexibel opgeschaald worden van 1.150 naar 1.700 bedden. Belangrijk is hierin de ervaringen van de coronacrisis mee te nemen.
  • Vroegtijdig inzetten van IC-capaciteit in Duitsland: Tijdens de coronacrisis heeft Duitsland Nederlandse coronapatiënten opgevangen op de IC. Goede contacten en afspraken met Duitse collega’s zijn nodig om zo nodig vroegtijdig een beroep op ziekenhuizen aldaar te kunnen doen. Verzoek is met een plan te komen dat opvang van patiënten in Duitsland tot circa 600 bedden mogelijk maakt.
  • Flexibel opschalen van IC-capaciteit naar 3.000 bedden. Dit onderdeel heeft betrekking op een mogelijke crisissituatie, wanneer de 1.700 Nederlandse en de Duitse IC-bedden niet meer toereikend zijn. Het LNAZ is verzocht om met een realistisch uitgewerkt plan te komen hoe in alle ROAZ-regio’s snel, zorgvuldig en gestructureerd opgeschaald kan worden.

Er zijn werkgroepen ingesteld met vertegenwoordigers vanuit diverse beroepsgroepen voor de uitwerking van het plan. De eerste twee onderdelen worden in vijf werkgroepen uitgewerkt: Evaluatie, Personeel & Opleiden, Financiering, Duitsland & Vervoer en Regioverdeling & Infrastructuur. Deze twee onderdelen worden uiterlijk 25 juni opgeleverd, onderdeel drie volgt later.

Gepubliceerd op 8 juni 2020

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl