Onze rol en taak

Verbeteren door Verbinden
Het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle coördineert en regisseert regionale afstemming in het belang van de patiënt en stelt zich op als een neutrale partner in het zorgnetwerk. Het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is verbonden aan Isala, maar staat voor een regionale functie, waarbij gelijkwaardigheid en samenwerking vooropstaan.

Waarom?
Wij verbeteren de keten van acute zorg in de regio voor de reguliere en opgeschaalde zorg.

Wat?
Wij verbinden zorginstellingen en professionals, die in de acute zorgketen een belangrijke rol spelen. Zo verbeteren we gezamenlijk de kwaliteit van de zorg en daar wordt de patiënt letterlijk beter van.

Hoe?
We brengen mensen bij elkaar in bijeenkomsten, cursussen en trainingen om het uitwisselen van kennis en kunde te bevorderen. Met registraties, onderzoek en audits maken we kwaliteit en verbeterpunten inzichtelijk. We vervullen een voortrekkersrol in de implementatie hiervan.

Ons werkterrein
Ons werkterrein is de acute zorg, waarvan de traumazorg deel uitmaakt. De patiënt moet onder alle omstandigheden zo snel mogelijk, op de juiste plaats, de juiste zorg ontvangen.
Wij coördineren niet alleen de reguliere acute zorg, maar hebben ook een rol in de voorbereiding van onze partners op rampen en crises (opgeschaalde zorg) door het stimuleringsprogramma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). Over alle domeinen houden wij ons bezig met projecten, opleiding en onderzoek om regionaal kennis te vergroten en te delen.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl