Ontwikkeling kwaliteitskader Spoedzorg

Om te komen tot een landelijk kwaliteitskader Spoedzorg worden in elf netwerkregio's elf verschillende patientjourneys uitgewerkt van patiënten met een acute zorgvraag. Elk netwerk beschrijft twee journeys en om een vergelijking te kunnen maken worden die journeys ook door een ander netwerk beschreven.

Het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle gaat de patientjourneys buikpijn en val van oudere patient beschrijven.
Voor beide patientjourneys stelt het netwerk een groep van circa tien professionals uit de acute zorgketen samen (HAP, RAV, MKA, ziekenhuis). Deze groep wordt aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.afbeelding kwalliteitskader spoedzorg

Beide patientjourneys worden aan de hand van casuïstiek in twee bijeenkomsten in september en oktober beschreven. Om landelijk te kunnen vergelijken wordt hiervoor gebruik gemaakt van een door het LNAZ aangeleverd format.

De heer Pieter Janssen is door het netwerk aangesteld als gespreksleider tijdens de bijeenkomsten.

Meer informatie over deze patientjourneys in de memo van het LNAZ.

Voor vragen over deze patientjourneys kunt u contact opnemen met Roelf Lindeboom.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl