Ontwikkelingen Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ)

Eerder berichtten we over de start met het Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ) door de ziekenhuizen in deze regio. Een landelijk systeem dat real-time inzicht biedt in de beddencapaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen. Hoe staat het er nu voor in de vijf ziekenhuizen in deze ROAZ-regio?

Technische koppeling en validatie

‘De ziekenhuizen zijn volop bezig met de technische inrichting van het systeem, zo heeft een aantal de technische koppeling van het interne elektronisch patiëntendossier (EPD) en het LPZ nu gereed’, vertelt Daniel Botterweg, projectleider van het LPZ in deze regio. ‘De ziekenhuizen hebben ervoor gekozen zowel de capaciteitsgegevens als de patiëntenaantallen weer te geven in LPZ. Dit betekent dat de volledige uitvraag van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) straks via het LPZ kan. Een aantal ziekenhuizen is begonnen met het valideren van LPZ, zodat we er zeker van zijn dat de data in LPZ klopt. We streven ernaar in mei een werkend, gevalideerd systeem ingericht te hebben in de ziekenhuizen. LPZ biedt dan inzicht in de klinische en IC-capaciteit, voor zowel COVID als non-COVID zorg.’

SEH-module

Een nieuw project binnen de implementatie van LPZ is het inrichten van een Spoedeisende hulp (SEH) module, genaamd LPZ-Spoed. Miranda Veltink, projectleider LPZ-Spoed: ‘De module zal informatie geven over de bezetting en mogelijke capaciteit van de SEH. Momenteel wordt informatie over de module zelf en over werkafspraken van ziekenhuizen in andere regio’s opgehaald, die al met de module werken. De capaciteitsmanagers van de vijf aangesloten ziekenhuizen hebben aangegeven de module graag te willen implementeren. De verwachting is dat binnenkort de kick-off plaatsvindt in onze regio.’

Gepubliceerd 20-05-2021

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl