Opschalingsplan COVID: ‘We willen de hulpvraag vóór zijn’

ROAZ regio Zwolle heeft als doel om per 1 oktober 2020 18 extra Intensive care (IC)-bedden aan te bieden met behoud van de reguliere zorg. Per 1 januari 2021 komen er nog 29 extra IC-bedden bij*. Ook de klinische capaciteit en de capaciteit buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) wordt uitgebreid.

Dit betekent dat de regio in fasen kan opschalen als het verloop van de COVID-19-pandemie (of een andere noodzaak) daar om vraagt. Monique Jacobs, manager van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, vertelt over het opschalingsplan en wat wij hebben geleerd van de eerste golf.

Het kernteam dat verantwoordelijk is voor het regionale opschalingsplan, is breed vertegenwoordigd. Monique: ‘Intensivisten, management en verpleegkundigen keken samen hoe we deze landelijke opdracht oppakken. Iedereen is gemotiveerd, pakt zijn rol en is klaar voor een tweede golf, als die komt. Wij monitoren de situatie dagelijks. In het ROAZ bespreken wij de trends en signaleren wij knelpunten. We willen de hulpvraag graag vóór zijn.’

Ieder ziekenhuis schaalt op als de situatie er om vraagt, zowel in de kliniek als op de IC. Hoewel de focus ligt op het creëren van klinische capaciteit, gaat dit opschalingsplan over de hele acute zorgketen. Monique: ‘Geen van de ketenpartners doet alleen zijn eigen ding. Iedereen – van de huisartsen tot de ziekenhuizen, van de ambulancediensten tot de gehandicaptenzorginstellingen – helpt elkaar om patiënten zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen.’

Personeel

Eén van de thema’s uit het opschalingsplan is personeel. ‘Ieder ziekenhuis heeft een opleidingsplan’, legt Monique uit. ‘Wat wij zien is dat verpleegkundigen van andere afdelingen zich (nog steeds) aanmelden om te helpen. Het extra opleiden van IC-personeel is een langer traject, daarom keken wij ook naar andere manieren van hulp. Bijvoorbeeld door ondersteunend personeel voor de IC in te kunnen zetten om de verpleegkundigen te ontlasten.

De COVID-19-pandemie vraagt veel van alle zorgverleners. Toch zien wij geen onrust. Iedere zorgorganisatie blijft hoog inzetten op psychosociale ondersteuning voor zorgverleners. Er blijft veel aandacht voor werkdruk door COVID-19.’

‘Er is voldoende voorraad aan middelen (denk aan mondkapjes, handschoenen, schorten, et cetera) om zorgverleners te beschermen’, verzekert Monique. ‘Ook is er goed zicht op de voorraad medische hulpmiddelen zoals beademingsapparatuur.’

Coördinatie

‘In de eerste maanden van de uitbraak hebben wij geleerd dat de zorg in een tijd van crisis moet kunnen overgaan op regionale en landelijke coördinatie. Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) heeft inzicht in de capaciteit in de ziekenhuizen, registreert alle patiëntbewegingen en coördineert de verplaatsingen. Ziekenhuizen kunnen bij collega’s van RCPS aan de bel trekken als zij knelpunten zien (aankomen). Het doel is om de drukte te verdelen over de regio. Het RCPS signaleert zelf ook en zoekt pro-actief contact met de ziekenhuizen. Zo blijven we samen scherp op de capaciteit en kunnen we snel handelen.’

Wanneer de situatie vraagt om verplaatsingen buiten de regio of buiten Nederland, dan schaalt het RCPS op naar het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Huidige situatie

Wij monitoren de situatie dagelijks en plaatsen wekelijks (op dinsdag) op onze website een update met een beeld van de capaciteit in de regio Zwolle. De update laat zien hoeveel COVID-19 besmettingen er zijn, hoeveel COVID-19-patienten er zijn opgenomen in de ziekenhuizen, het aantal (verdachte) IC-opnames en de beddencapaciteit (kliniek en IC).

Vandaag (9 september) zijn er in onze regio vier patiënten met (een vermoeden van) COVID-19 opgenomen; drie in de kliniek en één op de IC. Het aantal COVID-19 ziekenhuisopnames in de regio bleef de afgelopen 14 dagen schommelen tussen de één en zes. We zien op dit moment geen toenemende trend in ziekenhuis of IC-opnames en de bezetting is ruim onder de beschikbare capaciteit.

*De 5 aangesloten ziekenhuizen in onze regio zijn: Gelre ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis, Isala, St Jansdal en Röpcke-Zweers Ziekenhuis (Saxenburgh Groep).

Gepubliceerd op 9-9-2020

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl