OTO- nieuwsbrief mei 2015

Landelijke evaluatie van het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO

De landelijke stuurgroep OTO heeft besloten dat de in april gehouden evaluatie van het landelijk 'kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO' voldoende aanleiding heeft gegeven om dit verder uit te werken tot een versie 2. Drie belangrijke onderdelen van het kwaliteitskader zijn:

  1. het normenkader
  2. de zelfevaluatie
  3. de visitatie

Het streven is om de nieuwe versie van het kwaliteitskader omstreeks eind oktober, tijdens een landelijk symposium, aan de ketenpartners aan te bieden.

De andere onderwerpen in de nieuwsbrief zijn te lezen in het hierna genoemde document: Nieuwsbrief RS OTO mei 2015

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl