Regionaal Steunpunt OTO

Het Regionaal Steunpunt OTO Zwolle valt onder de ROAZ-activiteiten. Netwerk Acute Zorg regio Zwolle coördineert het steunpunt.

OTO-stimuleringsgelden
Sinds 2008 stelt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport structureel OTO-stimuleringsgelden beschikbaar voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van zorginstellingen. Het doel van deze OTO-stimuleringsgelden is beter voorbereid te zijn op rampen. Het is een extra financiering naast de reguliere activiteiten. De kwaliteit van de rampenopvang moet hierdoor verbeteren.

Organisatie
Om dit te bereiken, hebben Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord en Oost Gelderland gezamenlijk een Regionaal Steunpunt OTO ROAZ-regio Zwolle gerealiseerd. Dit Regionaal Steunpunt OTO ondersteunt zorginstellingen in de ROAZ-regio Zwolle bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun OTO-beleid. Het OTO-steunpunt verdeelt de gelden die beschikbaar zijn over de verschillende zorgpartners en legt dit ter verantwoording en akkoord voor aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen.

Toetsing
De toetsing van de besteding van de gelden wordt gedaan door zelfevaluatie en visitatie.

Projecten
Vanuit het OTO-steunpunt worden projecten geïnitieerd die tot doel hebben de voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crises te verbeteren.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl