Regionaal protocol vitaal bedreigde neonaat

Gisteravond heeft de laatste bijeenkomst ‘Parallelle acties vitaal bedreigde neonaat’ plaats gevonden. Zorgverleners rondom de zorg aan een vitaal bedreigde neonaat zijn samen tot een uniform en regionaal protocol gekomen.

Parallelle acties bij een vitaal bedreigde neonaat

Een vitaal bedreigde neonaat in de thuissituatie is een acute situatie die vraagt om de juiste samenwerking in de keten. Een neonaat in vitale nood moet zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Dat vraagt om parallelle acties in de keten. Lokaal zijn hiervoor afspraken, richtlijnen en/of protocollen tussen verloskundigen, ambulancediensten en ziekenhuizen. Een regionaal uniform protocol ontbrak nog.

Wanneer zo’n situatie zich voordoet moet er zo snel mogelijk adequate zorg voor de neonaat komen. De verloskundige heeft naast de zorg van de vitaal bedreigde neonaat ook de zorg voor de zojuist bevallen vrouw. Als de melding bij de meldkamer binnenkomt, worden er twee ambulances en een MMT opgeroepen. Ondertussen wordt het dichtstbijzijnde ziekenhuis geïnformeerd over de komst van een vitaal bedreigde neonaat, zodat de kinderarts alvast alle nodige voorbereidingen kan treffen (de parallelle acties). Wanneer de neonaat  stabiel is, ook wanneer het MMT nog niet ter plaatse is, wordt het kind vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een kinderarts. De kinderarts in het dichtstbijzijnde ziekenhuis besluit vervolgens of er een neonatoloog betrokken moet worden en start indien nodig vervoer naar een NICU-centrum op.

Ondanks de lokale richtlijnen en protocollen wordt er een regionaal protocol gemist, uniformiteit in de regio is daarbij een grote wens. Ketenpartners hadden de behoefte om de huidige protocollen en afspraken te evalueren en als keten afspraken te maken over de parallelle acties bij een vitaal bedreigde neonaat. Aandacht voor de perifere ziekenhuizen in de ROAZ-regio is daarbij van belang.

Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst is de beeldvorming compleet gemaakt. De verschillende complexe regio-indelingen van alle betrokken zorgverleners in de acute verloskunde zijn besproken, de lokale protocollen die het verschil in werkwijze zichtbaar maken zijn met elkaar vergeleken en doormiddel van een Patient Journey is gekeken naar wat gaat goed en wat kan beter.
Met de input uit de eerste bijeenkomst is een conceptprotocol ontworpen die gisteravond, in de laatste bijeenkomst , werd gepresenteerd. Met een aantal wijzigingen in het concept  is de projectgroep tot overeenstemming gekomen over de parallelle acties bij een vitaal bedreigde neonaat.

Het protocol wordt nu aan het ROAZ voorgelegd zodat, wanneer het ROAZ akkoord gaat, er een uniform regionaal protocol geïmplementeerd en geëvalueerd kan worden.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl