Pilot Acute verloskunde goed ontvangen

Afgelopen twee weken vond het eerste deel van de pilot plaats van de scholing Acute verloskunde voor partusassistenten* van Naviva kraamzorg, dit bleek een groot succes! De scholing werd gewaardeerd met maar liefst een gemiddelde van een 9.7 en kreeg veel positieve reacties. Emily Hoogeslag, klinisch verloskundige, is nauw betrokken bij de totstandkoming van de scholing en was tevens trainer van de pilot. ‘De eerste signalen van de cursisten zijn positief en daar zijn we enorm trots op. Ik denk dat ons doel bereikt is en dat het niet anders kan dan dat deze pilot een vervolg gaat krijgen.’

Ervaring in Ghana

‘Toen ik een aantal jaren geleden de kans kreeg om vanuit Isala, waar ik werk als verloskundige, les te geven aan de vroedvrouwenschool in Ghana, bedacht ik mij geen moment. Lesgeven was nieuw voor mij, maar met meer dan 15 jaar ervaring vond ik dat ik deze kans met beide handen aan moest pakken. In Ghana merkte ik bij de verloskundigen veel onzekerheid tijdens acute situaties. Er was gebrek aan structuur en eenduidigheid. We konden echt een slag maken door verloskundigen op te leiden zodat ze daarna elkaar konden scholen. Ik ervaarde hoe waardevol kennisoverdracht is en wist dat ik daar in Nederland ook iets mee wilde doen.’

Kraamzorg betrekken in de keten

‘Eenmaal thuis besefte ik mij dat binnen de schakels van verloskunde de kraamzorg te weinig wordt betrokken, terwijl juist zij vaak aan het begin van de keten staan bij een acute thuissituatie. Samen met een collega ben ik gestart met lesgeven aan kraamverzorgenden op het ROC. We merkten al snel dat het fijn zou zijn als deze training breder aangeboden zou worden, zodat ketenpartners gestructureerd en effectief kunnen communiceren met kraamverzorgenden. Tijdens mijn zoektocht om dit vorm te geven, kwam ik in contact met Ditty Haag, coördinator Educatie van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ). Al snel bleek dat we hierin samen op konden trekken. Onze gezamenlijke drijfveer was én is de acute stroom nóg beter te laten functioneren en de kwaliteit te vergroten. Mooi om te zien hoe enthousiast dit team is en met hoeveel wilskracht we dit samen hebben gerealiseerd!’

Voorzien in behoefte

Ditty: ‘We zijn erg blij dat het eerste deel van de pilot eindelijk plaats kon vinden en gezien de reacties was er ook echt behoefte aan. Eén van de cursisten gaf bijvoorbeeld aan dat ze vaker zo’n training wilde, zodat je je zekerder voelt in een noodsituatie. Een ander vertelde dat door de manier van trainen (rollenspel), de informatie goed blijft hangen. Heel waardevol dat we hier samen in kunnen voorzien. Het tweede deel van de pilot eindigt in september, daarna willen we de training wegzetten in de regio. De training moet verplicht elke twee jaar worden gevolgd door partusassistenten, om te voldoen aan de richtlijnen van Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ).’

*Kraamverzorgenden gespecialiseerd in het assisteren bij de bevalling.

Gepubliceerd op 18-06-2021

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl