Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van www.netwerkacutezorg.nl aan het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit per wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl