Kennisgroep Cybercrisis

Zoals vastgelegd in het regionale OTO-jaarplan 2021 richt de regionale ondersteuningsimpuls zich op het vergroten en op orde brengen van de digitale weerbaarheid.

Beter en aantoonbaar voorbereid zijn op een cybercrisis.

Uit de zelfevaluaties en gesprekken binnen de regio blijkt dat ketenpartners aan de slag willen met dit thema. In lijn met de aanbevelingen van de OVV is de insteek om het vraagstuk gezamenlijk te benaderen en van elkaar te leren. Een regionale uniforme voorbereiding is niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. Een cybercrisis is door (cascade) effecten al snel een ketenaangelegenheid. Instellingen en organisaties die hun digitale weerbaarheid wel op peil hebben, kunnen alsnog in de problemen komen door cyberincidenten bij anderen.
Het toewerken naar een regionale uniforme voorbereiding is daarom gewenst of zelfs noodzakelijk. Het oprichten van een Kennisgroep Cybercrisis geeft hieraan invulling.

Vergroting van de digitale weerbaarheid is het belangrijkste instrument om digitale risico’s te beheersen. Dat is zeker niet alleen een vraagstuk voor technische experts, maar vooral voor de crisismanagement verantwoordelijken op strategisch en tactisch niveau.

In de regionale Kennisgroep Cybercrisis ontmoeten Crisisplanbeheerders en Chief Information Officers (CISO), Information Security Officers (ISO) en Functionarissen Gegevensbescherming (FG) elkaar om gezamenlijk de voorbereiding van zorginstellingen op Cybercrises te verbeteren.

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl