Promoveren tijdens de tweede COVID-golf

Middenin de hectiek van de tweede COVID-golf en dan ook nog promoveren, collega Yvonne de Man deed het en met succes! Vorige maand promoveerde zij op het onderzoek ‘Medical practice variation - Exploring patterns in care use of Chronically ill patients in the Netherlands’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wat heeft het onderzoek haar gebracht in haar huidige werk bij het Netwerk en wat kon ze toepassen uit haar werk tijdens haar onderzoek? We vroegen het Yvonne, sinds 1,5 jaar onderzoeker bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne de Man, onderzoeker bij NAZrZ

Praktijkvariatie

‘De afgelopen jaren deed ik onderzoek naar praktijkvariatie bij drie patiëntengroepen. Je spreekt van praktijkvariatie wanneer bijvoorbeeld een identieke tweeling met precies dezelfde aandoening en medische achtergrond naar een specialist gaat, maar elk in een ander ziekenhuis, waarbij het ene ziekenhuis eerder opereert dan het andere. Ik deed onder andere onderzoek naar praktijkvariatie bij:

  • de ziekenhuiszorg van longkankerpatiënten tijdens de laatste zes maanden van hun leven, en
  • de zes-maandse nazorg voor 75-plussers met meerdere chronische aandoeningen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen.

Onderzoek naar dit onderwerp kan helpen bij het aangeven of er over- of onderbehandeling van patiënten plaatsvindt doordat het regio’s en ziekenhuizen identificeert met hoog en laag onverklaarbaar zorggebruik. Als er over- of onderbehandeling plaatsvindt, komt de kwaliteit van zorg in het geding en kunnen de kosten oplopen. Inzicht in praktijkvariatie is dus een eerste noodzakelijke voorwaarde voor verbetering van onze gezondheidszorg. Erg interessant en belangrijk, ook in mijn huidige werk, waar ik mij bezighoud met het beantwoorden van onderzoeksvragen die leven bij de ketenpartners en die hun helpen bij het verlenen van zorg voor de spoedpatiënt.’

‘Acute zorg is altijd onwenselijk’

‘Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn werk bij NAZrZ en wat ik mee heb genomen in mijn onderzoek is dat acute zorg altijd onwenselijk is. Voorheen besefte ik mij niet goed wat het verschil was. Het netwerk gaf mij echt dit besef en ook de splitsing tussen instroom, doorstroom en uitstroom. Je hoort over de knelpunten die er zijn en de noodzaak om bijvoorbeeld ouderen uit de acute zorg te houden, dat was voor mij heel waardevol.’

Elkaar versterken

‘Omgekeerd heb ik ook baat gehad bij mijn promotieonderzoek in mijn huidige werk. Zo maak ik sinds de uitbraak van corona, met behulp van databronnen, een actueel beeld van de bezetting en beschikbare capaciteit in de regio en patiëntenverplaatsingen van en naar de regio. Door jarenlang onderzoek doen, leer je anders naar dingen te kijken. Je maakt van een brei met data iets overzichtelijks en ziet duidelijker de rode draad, waar anderen weer mee verder kunnen.
Daarnaast bracht het onderzoek het besef hoe nuttig de netwerken zijn die we hebben in Nederland. Er zijn regionale verschillen rondom acuut zorggebruik en je wilt dit begrijpen en hierin van elkaar leren. Hoe gaan we dit samen oplossen en beter maken, zodat we allemaal teruggaan naar zo min mogelijk onnodige zorg? Daarin kunnen de netwerken in de verschillende regio’s een rol spelen, zodat we elkaar hierin versterken om het vervolgens landelijk op te pakken.’

Proefschrift

Benieuwd naar de uitkomst van het onderzoek? Lees dan het proefschrift.

Gepubliceerd op 1-12-2020

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl