RAMPmeester

Bij de voorbereiding op rampenopvang in ziekenhuizen is veel van elkaar te leren. Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (h)erkent het belang van goede voorbereiding en organiseert bijeenkomsten RAMPmeester.nu.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden, het interviewen van ervaringsdeskundigen en verdieping op het onderwerp door experts, worden praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld. De landelijke leidraad ZiROP (=referentiekader ZiROP) is hiervoor de onderlegger.

De bijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor personen die een rol hebben binnen de ziekenhuisrampenopvang, met het doel de voorbereiding op calamiteiten en rampen te verbeteren. Vanzelfsprekend zijn ook andere geïnteresseerden vanuit de geneeskundige keten van harte welkom.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl