Real-time inzicht in beddencapaciteit

Komen tot een effectieve inzet van bedden, middelen en mensen, waardoor patiënten toegang hebben tot de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is de visie van het Landelijk Protocol Zorgcoördinatie (LPZ, voorheen 2TWNTY4). Het landelijke systeem biedt real-time inzicht in beddencapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen. Ook de ziekenhuizen* in onze regio zijn onlangs gestart met LPZ en gaan over op de nieuwe werkwijze.

In de huidige COVID-19-crisis is het nog duidelijker geworden hoe belangrijk het is om met een landelijk systeem te werken. Door het inzicht in LPZ kunnen ziekenhuizen patiënten (bovenregionaal) spreiden waardoor schaarse capaciteit in de acute zorgketen optimaal wordt benut. Zorgprofessionals worden ontlast en kunnen zich focussen op primaire taken. Daarnaast stimuleert het werken in één systeem de samenwerking tussen ketenpartners.

Regionale aanpak

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft de opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen dit project landelijk uit te rollen.

Managers capaciteit/beddenmanagers van de 5 ziekenhuizen komen samen in de regionale stuurgroep Capaciteit die de uitrol van LPZ organiseert en werkafspraken vastlegt.

Een projectmanager van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) leidt dit project voor de regio. Op dit moment zijn de werkafspraken voor 70% gereed en zijn alle ziekenhuizen druk bezig met de technische koppeling van LPZ en het Elektronische Patiënten Dossier (EPD). De verwachting is dat de capaciteit van de ziekenhuizen in onze regio in mei 2021 zichtbaar is in LPZ.

Meer weten?

Vragen over deze nieuwe ontwikkeling? U kunt terecht bij Daniel Botterweg, projectmanager bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.

*De 5 aangesloten ziekenhuizen zijn: Gelre ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis, Isala, St Jansdal en Saxenburgh Medisch Centrum.

Gepubliceerd op 30-03-2021

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl