Regionale kennisgroep Cybercrisis

Net als het COVID-19 virus, kunnen cyberincidenten onze maatschappij in het hart raken en gedurende korte of lange tijd verlammen. Zorginstellingen zijn sterk afhankelijk (en worden dit steeds meer) van digitale diensten, processen en systemen. Op 26 januari werd daarom een (online) kick-off georganiseerd van de regionale kennisgroep Cybercrisis. Aanwezigen waren crisisplanbeheerders en functionarissen die zich bezighouden met digitale veiligheid en ICT-uitval (waaronder Chief Information Security Officers (CISO)). Tijdens deze verkennende bijeenkomst bleek enthousiasme om gezamenlijk en pragmatisch aan de slag te gaan met de voorbereiding op cybercrisis.

Kennis en ervaring uitwisselen

Een cybercrisis is al snel een ketenaangelegenheid. Instellingen en organisaties die hun digitale weerbaarheid op peil hebben, kunnen alsnog in de problemen komen door cyberincidenten bij anderen. De kennisgroep kan een cruciale verbinding maken tussen crisisbeheersing en ICT door met elkaar kennis uit te wisselen, ervaringen te delen, te klankborden en toe te werken naar een regionale uniforme benadering vanuit de crisisorganisaties.

Laagdrempelig

Een aantal deelnemers zal als vervolg op de kick-off in een agendacommissie de eerste kennisgroep bijeenkomst voorbereiden. De bijeenkomsten van de kennisgroep zullen ongeveer één keer per kwartaal plaatsvinden. Daarnaast zijn gegevens van de deelnemers uitgewisseld, zodat laagdrempelig contact kan worden opgenomen tussen de ketenpartners. Dit alles met het doel het wiel niet opnieuw uit te vinden en beter en aantoonbaar voorbereid te zijn op een cybercrisis.

Gepubliceerd op 23-02-2021

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl