ROAZ-actieplan ‘What if’ noodscenario vastgesteld

Zowel in landelijk als in regionaal verband is de afgelopen periode rekening gehouden met een grote toestroom van patiënten, die hoger ligt dan tot nu toe gezien is. De gehele keten is voorbereid en heeft de plannen al geruime tijd klaar voor het opschalen van zorg als deze toestroom groter wordt. Maar wat als de plannen niet meer voldoende zijn? Dan treedt het ‘What if’ noodscenario* in werking, dit noodscenario wordt landelijk afgekondigd door het kabinet. Alle ketenpartners in deze regio hebben zich hier de afgelopen tijd op voorbereid, zowel gezamenlijk, als in subregio’s en individueel. 

ROAZ-actieplan

Het vastgestelde actieplan voor het ‘What if’ noodscenario voor de ROAZ-regio Zwolle is een werkdocument, dat bij iedere belangrijke update ter vaststelling voorgelegd wordt aan het Strategisch ROAZ COVID-19. Het plan geeft een overzicht van de voorbereidingen op het noodscenario in deze regio en is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers uit de huisartsenzorg, ambulancezorg, ziekenhuizen, VVT en de GGZ, ondersteund door GHOR IJsselland en Noord- en Oost –Gelderland en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ).

Concrete checklist

Het doel van het plan is alle ketenpartners in de subregio’s te voorzien van een concrete checklist voor het maken van afspraken in de subregionale keten en om hiermee te oefenen. Daarnaast geeft het plan een overzicht van de gemaakte afspraken in ROAZ-verband. Deze afspraken richten zich met name op de samenwerking tussen huisartsen, ambulancezorg, ziekenhuizen en VVT. De GGZ-samenwerking met ketenpartners is aangevuld daar waar van toepassing. De sector Verstandelijk Gehandicapten stemt waar nodig af binnen de bestaande structuren en overleggen.

Het actieplan wordt de komende tijd verder aangevuld, mede omdat een aantal landelijke onderwerpen nog verdere uitwerking krijgt. De landelijke, regionale en subregionale plannen van de verschillende sectoren zijn via een link gekoppeld aan dit plan of kunnen via NAZrZ worden opgevraagd.

*’What if’ noodscenario

Van een ‘What if?’ noodscenario is sprake wanneer er landelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is om patiënten op de gebruikelijke wijze en conform de professionele standaard, zoals we gewend zijn in de ziekenhuizen, huisartsenzorg, VVT-instellingen en wijkverpleging, te behandelen en te verzorgen. Het kan daarbij gaan om een tekort aan (IC-) bedden, personeel, (beschermings-) middelen en andere materialen. Het ‘What if’ noodscenario beschrijft wat de alternatieven zijn en hoe de keten daarin samenwerkt.

 

Gepubliceerd op 18-03-2021

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl