'SALSA komt naar je toe'

De SALSA-cursus - voluit Sedatie & Advanced Life Support voor Artsen - is in een nieuw jasje gestoken. Zo is de klassikale theorieles vervangen door een e-learning programma. Verder zijn de praktijktraining van de SALSA basis en SALSA herhaling samengevoegd tot één aansprekende praktijkavond. Er is nog meer goed nieuws: volgend jaar wordt deze scholing in de regio (lees: op locatie) aangeboden. 'SALSA komt naar je toe', belooft Harry Naber, anesthesioloog en medisch coördinator Educatie bij het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.

De keuze voor e-learning heeft een goede reden. 'De vaste klassikale avond was voor veel deelnemers lastig in te plannen. De online versie is veel klantvriendelijker, want die kun je overal en op elk gewenst tijdstip volgen.'
De e-learning module bestaat uit sedatie en anxiolyse buiten de OK, Advanced Life Support (ALS) en Crew Resource Management (CRM). Het adaptieve systeem van e-learning biedt de mogelijkheid om gebruikers individueel te begeleiden. Doordat het kennisniveau van de gebruiker wordt herkend, krijgen onderwerpen waar zwak op wordt gescoord meer training. Thema's die hoog scoren worden niet onnodig lang herhaald.
Het e-learningtraject wordt afgesloten met een toets. 'Het succesvol afronden van de drie e-learningonderdelen is voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de praktijkavond', benadrukt anesthesioloog Patty Bökkerink.

'In spoedsituaties moet je
als team kunnen ingrijpen'

Scenariotrainingen
De praktijkavond begint met een korte theoretische uitleg over ALS. Vervolgens gaan de deelnemers in groepsverband aan de slag met scenariotrainingen. Tijdens deze sessies, onder leiding van anesthesiologen Naber of Bökkerink, worden realistische scenario's behandeld. 'Denk aan een patiënt die tijdens een gastroscopie stopt met ademen. Ook een veranderend hartritme tijdens een ingreep en een medicatieallergie worden geoefend.'

Teambelang
De SALSA-cursus is beslist niet alleen bedoeld voor artsen. Ook sedatiemedewerkers, (scopie)verpleegkundigen en physician assistants behoren tot de doelgroep. 'Als zich tijdens een sedatietraject een spoedsituatie voordoet, moet je als team kunnen ingrijpen. Door samen realistische scenario's te oefenen, ben je beter voorbereid. Dat bevordert de kwaliteit van zorg', verzekert Naber.

On tour
Zoals gezegd wordt SALSA vanaf begin 2018 ook op locatie aangeboden. 'Het leereffect is groter als deelnemers in hun vertrouwde werkomgeving en met hun eigen faciliteiten kunnen oefenen.'
Hoewel deze cursus vanuit het Netwerk Acute Zwolle regio Zwolle wordt georganiseerd, is het geen eenrichtingsverkeer, benadrukt Naber. 'Als samenstellers van SALSA kijken we nadrukkelijk naar de expertise in andere ziekenhuizen. Wanneer we slimme oplossingen delen, worden we daar allemaal beter van.'

SALSA in een notendop

SALSA (Sedatie en ALS voor Artsen) is een cursus ter verbetering van de kwaliteit van de sedatie en bewaking van patiënten bij ingrepen. Middels een e-learning programma en een praktijkavond wordt het team van behandelend artsen, sedatiemedewerkers en (scopie)verpleegkundigen getraind in realistische spoedsituaties. De praktijkavond moet elke twee jaar worden herhaald. SALSA is geaccrediteerd en voldoet aan de landelijke IGZ-richtlijnen.

Belangstelling?
Ziekenhuizen buiten de regio Zwolle die geïnteresseerd zijn in de SALSA-cursus kunnen contact opnemen het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Dat kan per e-mail: info@netwerkacutezorg.nl of telefonisch: (038) 424 5270.
Zie ook de SALSA pagina op deze website.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl