Samenwerking RCPS en Meldkamer voor regionale patiëntenspreiding

Het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) is in navolging op het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer live gegaan vorige week woensdag. Reden hiervoor is de toename van het aantal COVID-19 patiënten in het westen van het land.
Het LCPS coördineert de patiëntenspreiding zodat zorginstellingen niet overbelast raken en patiënten overal in Nederland toegang tot de juiste zorg hebben. Het RCPS zorgt vervolgens voor regionale spreiding van patiënten (en bovenregionaal indien nodig) en signaleert en biedt overzicht over de stand van zaken in de regio. Vanaf vandaag (2 oktober) coördineert de Meldkamer deze regionale patiëntenspreiding.

‘We doen het echt samen’
Irene Harmsen is, net als bij de eerste golf, coördinator van het RCPS. Waar voorheen de coördinatie rondom patiëntenspreiding volledig gedaan werd door het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ), is er nu een samenwerking met de Meldkamer. ‘De samenwerking met de Meldkamer kwam heel snel op gang, ze gingen er gelijk voor en dachten én denken erg constructief mee. De Meldkamer coördineert de patiëntenspreiding en NAZrZ biedt inzicht in capaciteit en signalering. De Meldkamer heeft deze gegevens nodig om de patiëntenspreiding in goede banen te kunnen leiden, we doen het dus echt samen. Zij hebben veel ervaring en kennis over de regio en de inzet van vervoer en daarnaast hebben ze een zorgachtergrond, dat is erg prettig samenwerken.’

RCPS en LCPS
Het RCPS en LCPS zijn tijdens de eerste golf opgezet om de ziekenhuizen te ontlasten en te zorgen voor een goede gefaseerde spreiding van patiënten. Wanneer er binnen de regio een overplaatsing plaatsvindt, stemt het RCPS dit af met het betreffende ziekenhuis, waar capaciteit beschikbaar is. Als er geen plek is in de regio, dan zetten zij de aanvraag door naar het LCPS. Het LCPS kijkt vervolgens in welke regio wel capaciteit beschikbaar lijkt. Dit stemmen zij af met het RCPS uit die betreffende regio, die het op hun beurt weer afstemt met het ziekenhuis.

Gepubliceerd op 02-10-2020

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl