Spoedcafé | kennisoverdracht acute zorg

Het Netwerk organiseert verschillende activiteiten in het kader van de kenniscentrumfunctie. In 2018 is een herstart gegeven aan de thema-avonden acute zorg voor regionale uitwisseling van kennis en is besloten ongeveer drie keer per jaar een ketenavond te organiseren onder de naam Spoedcafé.

Het doel van Spoedcafé is kennisoverdracht tussen ketenpartners op alle deskundigheidsniveaus.

De onderwerpen op thema’s sluiten aan bij problemen en/of ontwikkelingen in de keten van acute zorg.

Er wordt gebruik gemaakt van kennis en kunde uit de keten. Een kerngroep met vertegenwoordigers uit de regio zorgen samen voor een interessant programma. Afhankelijk van het onderwerp kunnen in de voorbereiding van een avond andere ketenpartners aansluiten bij de kerngroep.

Van, voor en door het veld

Uitgangspunten

 • Spoedcafé wordt georganiseerd voor alle ketenpartners binnen het netwerk van acute zorg in de regio Zwolle
 • het bureau van het Netwerk ondersteunt de avonden
 • Spoedcafé is vrij van deelnamekosten
 • het accent van Spoedcafé ligt op ketensamenwerking
 • medische en verpleegkundige onderwerpen komen aan bod
 • Spoedcafé is indien mogelijk geaccrediteerd
 • deelnemers ontvangen op verzoek een bewijs van deelname
 • het thema/onderwerp moet aansluiten bij de praktijk
 • in de voorbereiding wordt de eventuele specifieke doelgroep bepaald
 • Spoedcafé wordt verspreid over de regio georganiseerd
 • Spoedcafé wordt minimaal drie keer per jaar georganiseerd

Delen

Inschrijven Spoedcafé

19 juni 2019

Wervelimmobilisatie
programma volgt

 

Kerngroep

Margreet Verloop
Lisette Snel
Rob Brouwer
Patty Bökkerink
Ditty Haag
Richard Spanjersberg
Petra Krijgsman

Overige geplande data

Woensdag 19 juni 2019
Woensdag 27 november 2019

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl