Terrorisme rode draad op CBRN-kwartiermakersdag

De CBRN-kwartiermakersdag op 28 september stond in het teken van terrorisme. Vergezocht? Allerminst, oordeelt CBRN-projectleider ir. Pieter Janssen. 'Terreurdreiging is een mondiaal probleem, waarom zou Nederland de dans ontspringen?' Bovendien komt het gevaar niet alleen uit de georganiseerde (IS-)hoek, waarschuwt Janssen. 'Ook verwarde eenlingen met een chemieboek in de kast kunnen veel ellende veroorzaken.'

De presentaties tijdens de CBRN-kwartiermakersdag werden verzorgd door specialisten van Defensie en de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie. Dat juist deze organisaties waren uitgenodigd, heeft een goede reden. 'CBRN is ontstaan in het leger, hun expertise is enorm.'

Vlucht, schuil of vecht
De circa veertig deelnemers werden geïnformeerd over hoe te handelen in een terroristische situatie. 'Vlucht, schuil of vecht, in die volgorde', resumeert Janssen. Ook de kans op CBRN-terrorisme en de impact daarvan kwamen aan bod. Tot slot volgde een kennismaking met de DSI, inclusief de arrestatie- en antiterreurteams van politie en Defensie.

'CBRN-terrorisme is geen James Bondverhaal'

Twee scenario's
Het middagprogramma behelsde twee CBRN-scenario's met een terroristisch motief. Aan de deelnemers de taak om deze casussen volgens de CSCATTT-structuur uit te werken. 'Binnen CBRN kiezen we voor een all-hazard approach. Dankzij deze generieke benadering zijn instellingen voorbereid op het bekende en kunnen zij focussen op het bijzondere.'

Drie lessen
De lessen van deze kwartiermakersdag zijn drieledig, stelt de projectleider. 'Ten eerste is het bewustzijn omtrent CBRN-terrorisme gegroeid. De CBRN-kwartiermakers beseffen nu dat dit geen James Bondverhaal is.'
Verder maakte deze training duidelijk dat de witte kolom er in geval van CBRN-terrorisme niet alleen voor staat. 'Zorginstellingen kunnen rekenen op de steun vanuit Defensie en politie, óók in de voorbereidingsfase.'
Tot slot leerden de deelnemers dat de bestaande CBRN-structuur een perfecte basis vormt om ook slachtoffers van terroristische CBRN-incidenten op te vangen. 'Van CSCATTT en opschaling tot scenarioanalyse en communicatie', verduidelijkt Janssen. 'Het is zaak om deze structuur in stand te houden.'

'Je kunt maar beter voorbereid zijn'

Verrassend. Zo omschrijft Herbert van de Pavert, SEH-verpleegkundige en stafmedewerker SEH in Gelre Apeldoorn, de jaarlijkse kwartiermakersbijeenkomst over CBRN-terrorisme. Die kwalificatie geldt met name voor de input van Defensie en de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie. ‘Het feit dat deze organisaties bereid zijn hun expertise met de witte kolom te delen, vind ik bijzonder en stel ik zeer op prijs.’

Naast zijn deelname aan de ZiROP-werkgroep van SEH Gelre Apeldoorn fungeert Van de Pavert eveneens als kwartiermaker CBRN. Dat nu ook het thema terrorisme aan CBRN is gekoppeld, begrijpt hij wel. ‘De kans op aanslagen is klein, zeker in combinatie met CBRN. Anderzijds neemt de dreiging toe, dat risico kun je niet negeren. Je kunt maar beter voorbereid zijn.’

Zware jongens
Het programma van de kwartiermakersdag voldeed aan zijn verwachtingen. ‘Vooral de multidisciplinaire opzet vond ik zeer boeiend.’ Zo kreeg hij onder meer inzicht in de impact van een arrestatieteam op een SEH. ‘Het is nogal wat als zo’n groep zware jongens jouw afdeling betreedt.’

Vraagbaak
De presentatie door Defensie viel eveneens in de smaak. ‘Die organisatie heeft veel kennis van grootschalige incidenten met bijvoorbeeld zenuwgas.’ Van de Pavert waardeert de bereidheid van Defensie om die expertise te delen. ‘In de huidige setting kloppen we meestal aan bij de GAGS of het RIVM, maar Defensie wil ook als vraagbaak fungeren. Dat is goed nieuws.’

Mooie mix
Gedurende de middagsessie kregen de deelnemers groepsgewijs enkele casussen voorgeschoteld. Tijdens deze praktijktraining kwamen zowel een radiologische als een biologische besmetting aan de orde. Van de Pavert is vooral te spreken over de diversiteit van het deelnemersveld. ‘Het was een mooie mix van ambulance- en SEH-verpleegkundigen, een GAGS en stralingsdeskundigen. Deze multidisciplinaire opzet leidde tot veel interactie én een bredere kijk op CBRN.’

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl