Themagroep 'Regionale implementatie kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct'

Om invulling te geven aan de opdracht implementatie van de kwaliteitsstandaard zoals geadviseerd door het Zorginstituut is een themagroep samengesteld met bij dit onderwerp betrokken partijen in de regio.

Projectopdracht: Kom met betrokken partijen in (boven)regionaal ROAZ-verband tot afspraken over de implementatie van de kwaliteitsstandaard Acuut Herseninfarct, met in het bijzonder aandacht voor de werkwijze rondom intra-arteriele trombectomie (IAT) en de vaststelling welke centra deze behandelingen gaan uitvoeren.

Deelnemende organisaties: huisartsenzorg, meldkamer, ambulancezorg, ziekenhuizen (waaronder IAT-centra) en het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl