Traumaregistratie

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle coördineert de aanlevering van de traumaregistratiedata aan de landelijke database van ziekenhuizen die aangesloten zijn bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.

Mensen met lichamelijk letsel, zoals verkeersslachtoffers, hebben vaak direct professionele medische hulp nodig. Voor deze ongevalspatiënten betekent de juiste zorg op de juiste plaats het verminderen van het risico op gezondheidsschade of zelfs overlijden. Het is belangrijk dat de traumazorgketen goed functioneert. Dit geldt zeker voor patiënten met ernstig letsel. Voor het verbeteren van de zorgketen voor ongevalspatiënten is het noodzakelijk dat informatie hierover beschikbaar is.

Landelijke Trauma Registratie (LTR)
In 2007 is de landelijke traumaregistratie (LTR) opgericht. De traumaregistratie is opgezet voor het verzamelen en vastleggen van gegevens op landelijk niveau. De gegevens worden gebruikt voor beleidsvorming, kwaliteitsbewaking en -bevordering van de traumazorg. Ook worden de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Via het regionale netwerk verzamelen ziekenhuizen gegevens voor de traumaregistratie. De dataset die hiervoor sinds 2014 gehanteerd wordt heet LTR European Dataset.

Doel: inzicht krijgen in de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van de traumazorg.

Ketenregistratie
De traumaregistratie is een ketenregistratie en onderscheidt zich daarmee van veel andere registraties in de zorg. Zo worden in de traumaregistratie gegevens vastgelegd vanaf het tijdstip van het ongeval, de prehospitale opvang tot en met het ontslag uit het ziekenhuis. Op basis van een set vastgestelde gegevens biedt de traumaregistratie inzicht in de kenmerken van de patiënten en hun letsels, de gang van patiënt door de keten en de uitkomst van zorg.

Ieder jaar wordt landelijk een overzicht uitgegeven met de belangrijkste resultaten van de LTR. Daarnaast voorziet het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle de aangesloten ziekenhuizen van specifiekere resultaten.

Welke patiënten worden geregistreerd?
Een traumapatiënt die binnen 48 uur na het ontstaan van het letsel wordt gezien op de SEH en naar aanleiding daarvan acuut wordt opgenomen, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, of overlijdt op de SEH.

Traumapatiënt: een persoon die lichamelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van een trauma (externe oorzaken; wond, val, botbreuk, ongeval).

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl