Vaccinaties COVID-19 gestart

Vanaf vandaag starten de ziekenhuizen in deze regio met de COVID-19 vaccinaties. Er wordt gestart met het vaccineren van medewerkers van de Intensive care, de Spoedeisende hulp en het ambulancepersoneel. Deze groepen krijgen prioriteit, omdat zij de capaciteit voor de acute zorg zo goed als mogelijk beschikbaar moeten houden.

SEH-verpleegkundige Erna Broekema van Isala ontvangt een COVID-19 vaccinatie (foto: Frans Paalman)

2155 vaccins

Er is vanuit het RIVM landelijk gekozen de vaccins te verspreiden naar één ziekenhuisapotheek in elke ROAZ-regio. Voor deze regio is dat Isala in Zwolle, zij krijgen 2155 vaccins. Isala zorgt, in goed overleg met Deventer Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuizen, Ziekenhuis St. Jansdal en Saxenburgh Medisch Centrum, voor de verspreiding van de vaccins in de regio. Hiervoor is een regionale verdeelsleutel afgesproken.

Start vaccinatie zorgmedewerkers VVT

Vandaag wordt in Nederland ook gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Daarnaast worden zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie. De eerste vaccinaties worden gegeven bij de GGD-priklocatie in Veghel. Vrijdag 15 januari openen de priklocaties in deze regio (regio IJsselland en regio Noord en Oost Gelderland.

Prioriteit voor vaccinatie GGZ

Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven prioriteit te geven aan de vaccinatie van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg). Daarnaast ook GGZ-zorgmedewerkers die intramuraal werken en zorgmedewerkers van de GGZ-crisisdiensten. Dit deed hij middels een kamerbrief op 4 januari. Reden hiervoor is o.a. dat zich binnen de GGZ zeer kwetsbare patiëntengroepen bevinden. Zij leven binnen de GGZ-instellingen samen op één plek en hebben veelvuldig en langdurig contact met hun medebewoners en zorgverleners.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het vaccineren de site van de Rijksoverheid.

 

Gepubliceerd op 06-01-2020

 

 

 

 

 

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl