Voorbereiden op het ‘What if’ noodscenario

Alle sectoren in de acute zorgketen bereiden zich individueel en in ketenverband voor op het ‘What if’ noodscenario. Zo is er een ROAZ-actieplan gemaakt voor dit scenario, dat gebruikt kan worden als checklist voor het maken van afspraken in de subregionale keten en het oefenen hiermee. Erwin de Kovel, bedrijfskundig manager Acute zorg Gelre ziekenhuizen, vertelt hoe zij zich in de regio’s Zutphen en Apeldoorn voorbereiden op het noodscenario.

Erwin de Kovel, bedrijfskundig manager Acute zorg Gelre ziekenhuizen 

Triagecommissie en -protocol

‘Net als alle andere zorgprofessionals, willen wij goed voorbereid zijn, mocht het noodscenario werkelijkheid worden. We hebben een triagecommissie en -protocol, dat we gemaakt hebben aan de hand van de richtlijnen die opgezet zijn door de Federatie medisch specialisten (FMS) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In afstemming met de ketenpartners in de regio zijn triageteams ingesteld. Dit zijn teams van medisch specialisten en huisartsen die moeten beslissen wie wel en wie niet geholpen gaan worden op de IC.’

Volop aan het oefenen

‘Wij zijn momenteel volop aan het oefenen met de triage van patiënten ten tijde van dit scenario. Zo worden de teams, die de daadwerkelijke triage gaan uitvoeren, getraind in de vorm van een TableTopoefening (een interactieve oefening waarbij medewerkers worden voorbereid op én bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid bij een calamiteit). Deze oefening voeren wij samen met de huisartsen uit.  Als het noodscenario landelijk wordt afgekondigd, spelen zij een grote rol in het triëren. Daarnaast hebben huisartsen veel ervaring met triage in het kader van Advanced Care Planning (ACP)*.’

Aansluiting noodprocedures

‘Naast het oefenen van de daadwerkelijke triage van patiënten, maken we in de subregio ook afspraken over de afstemming in de keten. We leggen de verschillende noodprocedures op elkaar, zodat deze op elkaar aansluiten.  We zijn voorbereid, maar laten we van harte hopen dat dit scenario geen werkelijkheid wordt.’

*Advanced Care Planning
Bij Advance Care Planning (ACP) worden de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten rond het levenseinde besproken met een zorgverlener en vastgelegd.

 

Gepubliceerd op 30-03-2021

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl