Voorbereiden op rampen en crises

In het najaar bieden wij samen met Acute Zorg Euregio, net als andere jaren, verschillende activiteiten ter voorbereiding op rampen en crisissituaties. Nieuw dit jaar zijn de basisopleiding Crisiscoördinator in 1 dag en de themasessie Profilering adviseur Crisisbeheersing & OTO.

Basisopleiding Crisiscoördinator in 1 dag

De crisiscoördinator is één van de sleutelfunctionarissen in een crisisorganisatie. Wanneer een instelling wordt geconfronteerd met een (dreigende) crisis, wordt de dienstdoende crisiscoördinator geïnformeerd. De crisiscoördinator kan, veelal met mandaat, noodprocedures rondom zorgcontinuïteit opstarten en indien nodig een crisisorganisatie optuigen. Niet altijd zijn crisiscoördinatoren voorbereid op deze rol, daarom bieden wij deze basisopleiding aan.

De opleiding is gericht op het verwerven van basiskennis door functionarissen die nieuw zijn in de rol van crisiscoördinator, maar is ook geschikt voor meer ervaren crisiscoördinatoren om kennis op te frissen en nieuwe en actuele inzichten te verwerven. Aan bod komen o.a. de basisprocessen binnen crisismanagement, het integraal crisisplan en dilemma’s en uitdagingen van de crisiscoördinator.

De opleiding wordt aangeboden op woensdag 22 september van 09.00 – 16.30 uur in Zwolle. Inschrijven kan via onze site.

Themasessie Profilering Adviseur Crisisbeheersing & OTO

De themasessie Profilering Adviseur Crisisbeheersing & OTO heeft als doel de rol, taak, verantwoordelijkheden en de mogelijkheden van de adviseur Crisisbeheersing & OTO onder de aandacht te brengen. De laatste jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van traditionele rampenbestrijding naar integraal crisismanagement, ook bij de betrokken functionarissen. De vroegere (ZI)ROPbeheerder is gegroeid naar de rol van integraal crisisplanbeheerder en vervolgens naar adviseur Crisisbeheersing & OTO. Door deze ontwikkeling bleek er vanuit verschillende ketenpartners in de regio behoefte een themasessie te organiseren om te kijken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om meer inhoud en bekendheid te geven aan deze belangrijke rol tijdens een crisis.
De themasessie wordt aangeboden op donderdag 7 oktober van 12.30 tot 16.30 uur in Rijssen. De bijeenkomst is bedoeld voor portefeuillehouders Crisismanagement (bestuurlijk/directie), leden van crisisteams, OTO-functionarissen en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding op crisissituaties. Inschrijven kan via onze site.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de basisopleiding of de themasessie? Neem dan contact op met Petra Krijgsman, programmamanager Crisisbeheersing & OTO, via m.p.krijgsman@netwerkacutezorg.nl.

Gepubliceerd op 18-06-2021

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl