‘Wij realiseerden ons snel dat dit een gezamenlijk op te pakken situatie was’

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) kent vele partners in de keten. Eén van deze partners is de huisartsenzorg. Hoe was de afgelopen tijd voor hun en hoe hebben zij de samenwerking in de regio ervaren? We vroegen het Philip van Klaveren, voorzitter Raad van Bestuur van Medrie, regio-organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. 

 

 

 

 

 


Philip van Klaveren, voorzitter Raad van Bestuur Medrie

Ernst van de zaak kwam stevig binnen

‘Het hing al een tijd in de lucht: zou Corona naar het noorden van Nederland opschuiven? Aangezien het een tijd lang leek op ‘een griepje’, kwam de ernst van de zaak stevig binnen bij de huisartsen en Medrie toen het zover was en ook deze regio werd getroffen. Hierbij realiseerden wij ons al snel dat dit een gezamenlijk, met alle andere zorgketenpartners, op te pakken situatie was én nog steeds is.’

Poortwachter van de zorg

‘De huisartsen gelden als “de poortwachter van de zorg”. Het was dan ook van het grootste belang de continuïteit van de huisartsenzorg ten tijde van de crisis te borgen. Samen met de huisartsen én de verschillende zorgketenpartners uit de regio’s zorgden we er voor dat de juiste, noodzakelijke zorg op de juiste plaats geleverd kon worden. Medrie heeft haar huisartsen geholpen prioriteiten te stellen en geadviseerd over de inrichting van bijvoorbeeld huisartsenposten en -praktijken. Binnen het ROAZ proberen we de verbinding te leggen tussen de belangen van de huisartsen en de belangen van de andere ROAZ-leden om met elkaar de verantwoordelijkheid van de zorg ten tijde van COVID-19 waar te kunnen maken.’

Samen de schouders eronder

‘De grootte van deze crisis en de impact op het normale leven is zo groot dat je dit alleen het hoofd kunt bieden, door er samen de schouders onder te zetten. Daarnaast leren alle zorgpartijen elkaar weer extra goed kennen in deze tijden. Ik hoop, en ga ervan uit, dat we de intensiteit van de samenwerking ook in de toekomst kunnen benutten voor het verder stroomlijnen van de regionale zorgketens.’

Heropstarten reguliere zorg

‘We zijn als Medrie inmiddels afgeschaald: het crisisteam is voorlopig opgeschort en heeft plaatsgemaakt voor de stuurgroep Corona, die op basis van een aantal indicatoren constateert dat het nog steeds goed gaat óf constateert dat we weer moeten opschalen. Hierbij zijn de contacten in de regio, via het ROAZ, ook een welkome indicator. Daarnaast zijn we bezig de huisartsen te ondersteunen in het heropstarten van de reguliere zorg en helpen we hun ook in de contacten met de verschillende zorgcollega’s om ons heen.’

Gepubliceerd op 9 juni 2020

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl