Wij starten weer met scholingen

Kwaliteit kun je verhogen door scholing. Dat versterkt het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle door scholing regionaal te organiseren. Wij zetten in op bestaande expertise uit de regio en zorgen voor centrale regie (‘Verbeteren door verbinden’).
In september start Netwerk Acute Zorg regio Zwolle weer met het organiseren van alle scholingen. Coördinator en beleidsmedewerker Educatie Ditty Haag en Lizette Hollak: ‘Wij en collega’s van het secretariaat zijn enorm blij en enthousiast dat we mogen starten, want we missen de dynamiek van de scholingen enorm.’

Ditty Haag (links) en Lizette Hollak

De afgelopen maanden keken Ditty en Lizette bij iedere scholing kritisch naar het nut en noodzaak om deze door te laten gaan. Ditty: ‘Bij de besluiten tot annuleren hebben we altijd de veiligheid en gezondheid van de cursisten, docenten en collega’s voorop gesteld. Ook zochten we contact met betrokkenen bij scholingen (denk aan de docenten en afdelingshoofden van ziekenhuizen) en externe collega’s om mee te sparren. Hun mening en ideeën waren leidend voor onze besluiten.’

Veilige locatie

Tijdens een FMS tour van Isala* zijn het gebouw, de lokalen en alle faciliteiten gecheckt en kregen wij het advies dat Netwerk Acute Zorg regio Zwolle een geschikte en veilige locatie heeft om de scholingen te hervatten.

Lizette: ‘De aandachtspunten die zij ons gaven, hebben wij omgezet in richtlijnen waar de cursisten zich aan moeten houden om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast laten wij minder cursisten toe in de lokalen, worden er persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt bij scenario-oefeningen en gaan wij video’s maken zodat docenten sommige lessen niet fysiek hoeven te geven. Cursisten ontvangen de video’s ter voorbereiding op hun scholing.’

Scholingen inhalen

De regioscholingen voor Intensive care (IC) / Cardiac Care (CC) en de Spoedeisende hulp (SEH) zijn niet verplicht en hebben als doel om kennis te bevorderen en bij te scholen. De scholingen die wel verplicht zijn (om te kunnen voldoen aan landelijke eisen) en niet door konden gaan, hadden gevolgen voor de ziekenhuizen. ‘Bijvoorbeeld de ABCDE/reanimatietraining die een ANIOS en AIOS moeten volgen voordat ze een dienst draaien in het ziekenhuis’, legt Ditty uit. ‘Gelukkig hebben we in overleg met de ziekenhuizen in de meeste gevallen een oplossing kunnen vinden. Zo lasten wij voor een aantal cursisten een extra aangepaste scholingsdag in. De cursussen ABCDE/reanimatietraining, Acute Kinder Opvang (AKO), Sedatie en ALS voor Artsen (SALSA) gaan we zoveel mogelijk inhalen dit najaar.’

Lizette: ‘Wij bieden ziekenhuizen de kans om in 2021 meer cursisten in te sturen. De ziekenhuizen kunnen in de behoeftepeiling die wij in augustus doen, zelf aan geven hoeveel cursisten ze willen sturen en naar welke modules. Wij zijn continu in overleg met de contactpersonen van de betrokken afdelingen om te kijken naar oplossingen.’

Positieve beoordeling

In 2019 beoordeelden cursisten en docenten onze scholingen met een 8,5 (gemiddeld). Ditty: ‘Het geeft een zeer goed gevoel dat wat je organiseert zo goed wordt beoordeeld. Het was een ‘stille’ periode voor Lizette, mijzelf en collega’s van het secretariaat zonder de dynamiek van de scholingen op onze locatie. We kijken er naar uit om weer een onderdeel te zijn van de overdracht van kennis en kunde van (zorg)professionals. Ook docenten zijn weer blij te kunnen starten en hebben er alle vertrouwen in.’

Wilt u meer weten over ons aanbod in scholingen? Bezoek onze website.

* Tijdens een FMS-tour beoordelen de afdelingen Facilitair bedrijf, Gebouwbeheer, Infectiepreventie en Arbo van Isala samen wat er nodig is om als medewerkers veilig aan het werk te kunnen gezien de maatregelen met betrekking tot COVID-19.

Gepubliceerd op 17-08-2020

Delen

© 2015 Netwerk Acute Zorg   |   Webdesign: Webton.nl